Hyppää sisältöön

Kaupungintalonpuiston historialliset arvot saadaan esiin kunnostamalla

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan 12.10.2022 kaupungintalon puisto- ja katusuunnitelmaa. Suunnitelman tavoitteena on kunnostaa puistoa niin, että sen kulttuurihistorialliset arvot nousevat esiin.
Näkymä Kaupungintalonpuistosta. Etualalla Viktor Janssonin suunnittelema Vapaudenpatsas.
Näkymä Kaupungintalonpuistosta. Etualalla Viktor Janssonin suunnittelema Vapaudenpatsas.

Kaupungintalonpuisto kuuluu osana kaupungintalon lähiympäristöä valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Työn taustalla on myös kaupungintalon asemakaavan muutos, jossa päivitetään rakennuksen ja puiston suojelumääräykset.

–  Puiston suunnittelutyö aloitettiin tekemällä perusteellinen puistohistoriaselvitys, jossa tutkittiin lukuisia vanhoja valokuvia ja postikortteja. Erityisesti postikorttien avulla pystyttiin ajoittamaan puiston eri vaiheita ja kuinka sen ilme on muuttunut ajan saatossa. Esimerkiksi kasvillisuuden osalta pystyttiin arvioimaan, mitä kasveja on milloinkin puistossa käytetty. Lisäksi tekniikan kehitys näkyi postikorteissa, kun esimerkiksi valaisinpylväät ilmestyivät puistoon, kertoo suunnitteluhortonomi Anniina Saimakoski.

Kaupungintalonpuistosta on tehty puistohistoriallinen selvitys

Puiston läntinen osa toteutettiin arkkitehti Eliel Saarisen suunnitteleman kaupungintalon valmistuttua 1912–1914. Suunnitelmia ei ole säilynyt ja puisto on toteutettu Eliel Saarisen ja Johannes Laurilan suunnitelmien pohjalta.  Rautatienkadun itäpuolella sijaitseva Harjupuisto on vuodelta 1905. Lahden kaupungintalon edustan puistoalue käsittää kaksi aluetta, joiden nykyinen yhteinen nimi on Kaupungintalonpuisto.

Kaupungintalo torneineen sijaitsee puistoon nähden ylämäessä ja muodostaa puistonäkymän päätteen. Harjupuiston keskiakselilla oli ns. teppich-istutus, pääkäytävän sivuilla on vapaamuotoisia puu- ja koristepensasistutuksia sekä kukkapenkkejä.

Kaupungintalon portaan edessä oli näyttävä, ympyrän muotoinen istutusryhmä, jota kehystävät kaarevat käytävät ja kukkapenkit. Olennainen osa puistoa ovat lehmuskujanteet Harjukadun ja Puistokadun varsilla.

Suunnitteilla olevat muutostyöt

Puiston pohjois- ja eteläreunoilla kasvavat lehmuskujanteet säilytetään ja puistoon istutetaan lisää puita. Puiston nykyiset ylikasvaneet pensasryhmät poistetaan ja korvataan vapaamuotoisilla pensas- ja perennaistutuksilla.

Vapaudenpatsasta ja Työnpatsasta ympäröivät istutusalueet kunnostetaan keventämällä istutusalueiden reunakivirajauksia ja muuttamalla istutusalueiden kasvillisuutta historiallisen ilmeen mukaiseksi nurmireunuksineen.

Kaupungintalon edustan kiveysaukio puretaan ja sen paikalle tehdään aiempaa vaihetta mukaileva koristeistutus sekä sorapintainen aukio. Puisto- ja jalkakäytävät täyttävät esteettömyyden vaatimukset.

Puistossa uusitaan myös puistovalaisimet, Rautatienkadun vaijerivalaisimet poistetaan ja kadun yhteyteen asennetaan uusia valaisimia. Maavalaisimet poistetaan, sillä ne eivät kuulu puiston historialliseen ilmeeseen.

Alueen turvallisuutta parannetaan liikennejärjestelyillä ja valaistuksella

Suunnitelmassa on parannettu puiston liittymistä Harjukatuun ja Rautatienkatuun ja samalla parannetaan katuliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Rautatienkatua korotetaan puiston kohdalla puiston ja jalkakäytävän tasoon verrattuna ja katua kavennetaan poistamalla nurmetetut välikaistat ja siirtämällä jalkakäytävät ajoradan viereen. Liikenneturvallisuus paranee Rautatienkadun kohdalla, kun suojateiden ylitysmatka lyhenee ja näkemäalueet parantuvat.

Puiston kunnostuksessa toteutetaan kiertotalouden toimintamallia käyttämällä purettuja kivimateriaaleja uusien rakenteiden, kuten hulevesikourujen ja reunakivilinjojen rakentamisessa.

Kaupungintalonpuisto kunnostetaan Lahden kaupungintalon peruskorjauksen yhteydessä. Puiston kunnostaminen ja rakentaminen alkaa ensi vuonna.

 

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen esityslista 12.10.2022.

Lisätiedot