Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuusto päätti kautensa

Lahden kaupunginvaltuuston kauden päätti puheenjohtaja Hannu Rahkosen puhe. Uusi valtuusto kokoontuu 16.8.
Lahden kaupunginvaltuusto

Arvoisat valtuutetut!

Nyt päättyvä valtuustokausi on ollut vaiheikas ja poikkeuksellinen.

Olemme tehneet merkittäviä päätöksiä, joilla on tehostettu ja kehitetty kaupunkilaisten palveluja. Järjestäytyneet valtuustoryhmät ovat neuvotelleet ja löytäneet yhteistyössä ratkaisuja. Toisinaan on käynyt niin, ettei yhteistä säveltä ole löytynyt ja asiat on ratkaistu äänestämällä – näinhän edustuksellinen demokratia toimii.

Valtuustokauden alussa laadimme valtuustosopimuksen, johon kirjasimme tavoitteen talouden tasapainottamisesta. Valitettavasti me emme onnistuneet siinä, vaikka viime vuoden tulos oli ennätyksellisen ylijäämäinen. Tulevalla valtuustokaudelle joudutaan siis tekemään rakenteellisia uudistuksia ja tehostamaan toimintaa edelleen.

Valtuusto on ylin päättävä toimielin! Valtuustossa on käyty rakentavaa keskustelua, mutta valitettavasti ei aina! Me kaikki tiedämme, ettei mediassa esitetyt pohdinnat valtuuston kiristyneestä ilmapiiristä tai keskustelukulttuurista ole olleet aiheettomia. Tästä huolimatta yhteisten asioiden hoitaminen kiinnostaa – kuntavaaleissa oli 545 ehdokasta! Toivottavasti tulevalla valtuustokaudella pystytään rakentavampaan keskusteluun.

Maakunnallinen yhteistyö muiden kuntien kanssa vaatii edelleen panostamista ja keskinäisen luottamuksen rakentamista.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alkutaival oli monessa suhteessa haasteellinen. Kauden aikana toimintaa on kehitetty ja tehostettu myönteisesti – viime vuosi oli siitä hyvä osoitus. Kiitos nykyiselle johdolle ja koko yhtymän henkilöstölle!

Valtuustokauden aikana on tehty merkittäviä investointeja. Useita kouluja on peruskorjattu ja rakennettu – osa pian valmistumassa. Eteläinen kehätie on vihdoin toteutunut ja luo merkittäviä kasvumahdollisuuksia.

Valtuustokauden alussa meillä oli useita haasteita. Yksi niistä oli jonot varhaiskasvatuksessa. Saavutimme monien vaiheiden jälkeen lopputuloksen, jolla mahdollistettiin palvelusetelin käyttö ja näin saatiin jonot purettua.

Lahti on opiskelu- ja tiedekaupunki! Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu sekä koulutuskeskus Salpaus ovat oppilaitoksia, joilla saadaan koulutustaso paremmaksi ja saavutetaan kasvutavoitteet.

Kaupungin yhdyskuntarakenne tiivistyy, kun Ranta-Kartano, Vahva Jussin alue, Hennala ja radanvarsi rakentuvat.

Merkittävä edunvalvonnan saavutus oli se, että Lahden kaupunkiseudulle on tehty maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus vuosille 2021 – 2031. Valtion ja kuntien välisessä sopimuksessa määritetään kaupunkiseudun tavoitteet lähivuosien maankäytön ja liikenneverkon kehittämiselle sekä asuntotuotannolle.

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki! Tämä näkyy ja luo meille kehitys ja kasvumahdollisuuksia! Tämä lisää myös kaupunkimme kiinnostavuutta ja vetovoimaa.

Valtuustotyö on muuttunut kautemme aikana merkittävästi. Olemme tehneet todellisen digiloikan. Alkuvaikeuksien jälkeen olemme kyenneet mielestäni hyvin ja sujuvasti viemään kokouksemme läpi. Erityiskiitos meitä tukeville viranhaltijoille ja tekniikan toteuttajille.

Historiantutkija Ville Kivimäki kirjoitti uutisuomalaisen debatti kirjoituksessaan viime joulukuussa siitä, miten sotasukupolvi rakensi maata erimielisyyksistä huolimatta. Hän kirjoitti, että yksimielisyyttä olennaisempi havainto oli se, että suomalaiset olivat erilaisia ja erimielisiä – mutta kykenivät silti tosi paikan tullen yhteistyöhön. Demokratian puolustaminen tarkoittaa erimielisyyden puolustamista.

Arvoisat viranhaltijat ja kaupungin työntekijät! Kiitos kaikille Teille panoksestanne meidän kaikkien hyväksi! Tiedän, että varsin moni on joutunut poikkeuksellisissa oloissa venymään ja työskentelemään vaikeissa olosuhteissa pandemian aikana.

Arvoisat valtuutetut!

Kiitän Teitä kaikkia panoksestanne rakkaan kotikaupunkimme eteen tehdystä työstä!

Eilen vaaleissa valittu uusi kaupunginvaltuusto aloittaa työnsä elokuussa ja kokoontuu, mikäli pandemia sen mahdollistaa, läsnäolokokouksin Felmannian tiloissa ja palaa noin kahden vuoden kuluttua peruskorjattuihin tiloihin hienolle ja arvokkaalle kaupungintalolle.

Haluan kiittää Teitä kaikkia saamastani tuesta arvokkaassa valtuuston puheenjohtajan tehtävässä.

Toivotan Teille kaikille hyvää ja lämmintä kesää!

Aihealueet