Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 10.6.

Kaupunginvaltuusto äänesti, että se ei aseta tilapäistä valiokuntaa valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista koskevaa asiaa.

Kaupunginvaltuusto päätti asiat esityslistan mukaisesti seuraavin muutoksin:

Kaupunginvaltuusto päätti äänin 32–24, 3 tyhjää, että se ei aseta keskuudestaan tilapäistä valiokuntaa valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista koskevaa asiaa.

Valtuutettu Oskari Päätalon ym.  valtuustoaloite: Aloite Israelin sotarikoksia tukevien hankintojen selvittämiseksi.

Valtuusto myönsi eron Sari Niinistölle kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä ja uudeksi varajäseneksi valittiin kaupunginhallitukseen Teresa Rautapää 1.8.2024 alkaen.

Niinistölle myönnettiin ero myös hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja uudeksi II varapuheenjohtajaksi valittiin 1.8.2024 alkaen lautakunnan jäsen Marko Lindqvist. Uudeksi jäseneksi valittiin Lea Smolander ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Miina Harmaala.

Katso kokouksen tallenne

Aihealueet