Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 12.12.

Vuoden viimeisen kaupunginvaltuuston kokouksen päätteeksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Rostedt piti valtuustovuoden päättäjäispuheen ja toivotti kaikille hyvää joulua ja tulevaa uutta vuotta.

Kaupunginvaltuusto päätti asiat esityslistan mukaisesti seuraavin kirjauksin:

Lahti Energia Oy:n pääomalainan muuntaminen SVOP-rahastosijoitukseksi

Pykälään oli jaettu muutosmoniste:

”Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.12.2022 (445 §) muuttaa kaupunginvaltuustolle 14.11.2022 § 418 tekemäänsä päätösehdotusta.

Uusi päätösehdotus:

’Kaupunginvaltuusto päättää lisätä kaupungin budjettiin 60 miljoonaa euroa tilille arvopaperit ja osuudet. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää antaa suostumuksensa, että Lahden kaupungin myöntämä 60 miljoonan euron pääomalaina Lahti Energia Oy:lle voidaan muuntaa sijoitetun vapaan pääoman rahasto-sijoitukseksi. Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.’”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Lisäksi henkilövaihdoksia

  • Eron myöntäminen Janne Siltaselle käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä. Uudeksi lautamieheksi valittiin Marko Kauko.
  • Eron myöntäminen Tarja Kirvesmiehelle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä. Uudeksi jäseneksi valittiin Johanna Tuliainen.
  • Eron myöntäminen Otto Ripatille tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä. Uudeksi varajäseneksi valittiin Tomi Korpi.
Katso kaupunginvaltuuston kokoustallenne