Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 15.6.2020

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Anneli Viinikka ja Martti Mäkelä.

Kaupunginvaltuusto päätti asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia:

49 § Yhteistyösopimus Salpausselän kisojen järjestämisestä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Tapani Ripatin seuraavan toivomusponnen:

”Hyväksyessään Salpausselän kisojen uuden järjestämissopimuksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että sille selvitetään mahdollisimman pian, millä tavoin ja minkä suuruisella prosenttiosuudella vuosittaisesta €150.000 avustuksesta Yhtiö käyttää Salpausselän kisojen alihankkijoina lahtelaisia yrityksiä ja yrittäjiä.”

Lisäksi kokouksessa jätettiin seuraava aloite:

55 § Valtuutettu Riina Puusaaren ym. valtuustoaloite tilapäisen valiokunnan perustamisesta arvioimaan teknisen ja ympäristölautakunnan puheenjohtajan luottamusta

Aihealueet