Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 25.4.

Kaupunginvaltuusto käsitteli Wellamo Oy:n omistajapoliittista linjausta ja hyvinvointisuunnitelmaa.

Kaupunginvaltuusto päätti asiat esityslistan mukaisesti seuraavin muutoksin:

Työterveys Wellamo Oy:n omistajapoliittinen linjaus

Keskustelun kuluessa valtuutettu Minna Lampinen teki seuraavan SDP:n valtuustoryhmän muutosesityksen:

”Kaupunginvaltuusto päättää, että Lahden kaupungin osalta työterveys Wellamon omistus säilytetään nykyisellään ja palveluiden ostamista omalle henkilöstölle in-house periaatteella jatketaan. Samalla Lahden kaupunki esittää muille omistajille, että yhtiön toimintaa jatketaan yhteisenä in-house asemassa olevana yhtiönä ja että yhtiölle myönnetään oikeus tytäryhtiön perustamiseen markkinaehtoista toimintaa varten. Lisäksi edellytetään, että yhtiön on kehitettävä toimintaansa siten, että paremmat digitaaliset palvelut ovat omistaja-asiakkaiden saatavilla ja toimintaa kehitetään muiltakin osin omistaja-asiakkailta saadun palautteen mukaisesti.”

Varavaltuutettu Jari Hartman kannatti tehtyä muutosehdotusta.

Äänestyksen jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi pohjaehdotuksen äänin 31–28.

Valtuutetut Ulla Vaara, Jari Hartman, Tomi Sairomaa, Erkki Nieminen, Tapani Ripatti, Minna Lampinen ja Jetta Laakso jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Lahden kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022–2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Minna Lampisen esittämän toivomusponnen:

”Samalla kun kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi se pyytää, että keskustan alueelle valmistellaan turvallisuussuunnitelma yhdessä eri toimijoiden kanssa.”

Lisäksi käsiteltiin ylimääräisinä asioina

  • valtuutettu Pasi Tuomailan ilmoitus Pro Lahden valtuustoryhmästä eroamisesta.
  • valtuutettu Jari Pykäläisen ilmoitus Pro Lahden valtuustoryhmästä eroamisesta.
  • kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokous- ja seminaariaikataulu elo-joulukuu vuonna 2022.
Katso tallenne kokouksesta