Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 28.11.

Lahden kaupunginvaltuusto päätti ta­lou­sar­vio­ko­kouksessaan ensi vuoden talousarviosta ja kahden seuraavan vuoden taloussuunnitelmasta.

Kaupunginvaltuusto päätti asiat esityslistan mukaisesti seuraavin muutoksin:

Lahden kaupungin vuoden 2023 talousarvio sekä vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma

  • Käsiteltäessä talousarvion kohtaa Strategian valmistelu, toteutus ja seuranta (sivu 24) hyväksyttiin äänin 32-27 Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemä ponsiehdotus: ”Laaditaan valtuustosopimus kuluvan valtuustokauden loppuun asti.”
  • Käsiteltäessä talousarvion kohtaa Talousarvion sitovuus ja taloutta ohjaavat kriteerit (sivu 34) hyväksyttiin yksimielisesti valtuutettu Juha Tapiolan tekemä muutosehdotus: Muutetaan sivun 34 kohtaan Avustusten myöntämisen kriteerit, vasen palsta, neljäs kappale, uusi teksti: ”Avustuksien myöntäjän on huomioitava kilpailulainsäädäntö ja säännökset julkisista hankinnoista sekä EU:n valtiontukisäännökset.”
  • Käsiteltäessä talousarvion kohtaa Lasten ja nuorten kasvun vastuualue (sivu 52) hyväksyttiin yksimielisesti Keskustan valtuustoryhmän tekemä ponsiehdotus: ”Sivistyksen toimialan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen määrärahaa voidaan tarkistaa valmistelussa olevan toiminta- ja kehittämisselvityksen tulosten perusteella. Selvityksen tuloksen tulee olla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen määrärahan tason määrittämisen perusta, joka toimii tulevien toimenpiteiden rahoitustarpeen lähtökohtana.”
Katso tallenne kokouksesta