Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 31.8.2020

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Aija-Riitta Saastamoinen ja Jorma Ratia.

Kaupunginvaltuusto päätti asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia:

62 § Lahden kaupungin hallintosäännön muuttaminen

Asiaan oli jaettu seuraava muutosmoniste:

”Kaupunginhallitus päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan 31.8.2020 § 203 lisätä kaupunginvaltuustolle tekemäänsä päätösehdotukseen uuden kappaleen:

”Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa hallintosäännön ulkoista tarkastusta koskevien erillissääntöjen 4 §:n 2 -kohdan seuraavan sisältöiseksi:

’Kaupunginreviisorin valitsee kaupunginvaltuusto tarkastuslautakunnan esityksestä. Kaupunginreviisorin kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai JHT -tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja toiminnan arviointiin. ’”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

63 § Lahden kaupungin hallintosäännön muuttaminen (pormestarimalli)

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 52-7.

Asiaan oli jaettu seuraava muutosmoniste:

”Kaupunginhallitus päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan 31.8.2020 § 204 korvata liitteen 2 oheisella liitteellä.

Liite 2. Muutokset hallintosäännön kaupunginvaltuustoa koskeviin erillissääntöihin

Liitteeseen tehdyt muutokset:

Hallintosäännön kaupunginvaltuustoa koskevien erillissääntöjen 9 § Valtuutettujen aloitteet, poistettu talousarvioaloitetta koskevat maininnat ja kolmas ja neljäs kappale muutettu kuulumaan seuraavanlaiseksi:

”Aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut 1-9 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa kirjallinen vastaus aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Vastaus toimitetaan muille valtuutetuille vastauksen antamisesta seuraavan valtuuston kokouksen esityslistan yhteydessä.

Aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 10 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen esitellä vastaus valtuuston käsiteltäväksi.”

64 § Ylimääräinen asia: Valtuutettu Jorma Ratian ilmoitus liittymisestä Perussuomalaisten valtuustoryhmän jäseneksi ja Lahti Ensin -valtuustoryhmän toiminnan lopettamisesta

Merkittiin tiedoksi.

65 § Ylimääräinen asia: Valtuutettu Hannu Kaasisen ilmoitus Kokoomuksen valtuustoryhmästä eroamisesta

Merkittiin tiedoksi.

66 § Ylimääräinen asia: Lahden perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmän järjestäytyminen

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi kokouksessa jätettiin seuraavat aloitteet:

67 § Valtuutettu Pekan Komun ym. valtuustoaloite tilapäisen valiokunnan perustamisesta valmistelemaan arviointia siitä onko luottamus ja sitä kautta edellytykset valtuuston valitsemien tehtävien hoitoon edelleen olemassa valtuutettu Francis McCarronin ja varavaltuutettu Terttu Pohjolaisen osalta

68 § Lahden Sos.dem. valtuustoryhmän valtuustoaloite: Paavolan terveysaseman purkaminen ja väliaikaisen lähiliikuntapaikan toteutus tontille

69 § Lahden Sos.dem. valtuustoryhmän valtuustoaloite, että Lahden kaupungissa otetaan käyttöön työelämäpainotteinen perusopetus eli TEPPO-toiminta peruskoulun 8.-9.-luokilla