Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuuston talouskokouksen päätökset

Lahden kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmasta.

Kaupunginvaltuusto päätti asiat esityslistan mukaisesti seuraavin muutoksin:

Vuoden 2022 talousarvio sekä vuosien 2022-2024 taloussuunnitelma

Käsiteltäessä kohtaa Yleinen osa, Yhtiökohtaiset tavoitteet, kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Sari Niinistön tekemän ja valtuutettu Tuija Salorannan kannattaman muutosehdotuksen:

”s. 8 Yleinen osa, yhtiökohtaiset tavoitteet, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
1. tavoite:
Alkuperäinen muotoilu: Yhtymä toteuttaa vuoden 2022 palvelusopimuksen toimenpiteet sekä kuntayhtymän hallituksen hyväksymän muutosohjelman, jonka toteutus tehostaa kuntayhtymän toimintaa
Muutosesitys: Yhtymä toteuttaa vuoden 2022 palvelusopimuksen toimenpiteet ja jatkaa toimintoja tehostavan ja kustannuksia hillitsevän muutosohjelman toimeenpanoa.”

Käsiteltäessä kohtaa Sivistyksen palvelualue, Lasten ja nuorten kasvun vastuualue, kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 32-27 valtuutettu Jari Rissasen tekemän ja valtuutettu Martti Taljan kannattaman ponsiehdotuksen:

”s. 46 Lasten ja nuorten kasvualue/varhaiskasvatuspalvelut
Valtuusto toivoo, että selvitetään kodinhoidontuenkuntalisän käyttöönottoa osana varhaiskasvatuspalveluja talousarviokäsittely 2023 varten.”
Käsiteltäessä kohtaa Sivistyksen palvelualue, Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, liikunta ja kulttuuri, kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 56-3 valtuutettu Jouni Kaikkosen tekemän ja valtuutettujen Anna Kupiainen ja Sonja Falk kannattaman muutosehdotuksen:

”s. 53 Liikunnan ja kulttuurin menoihin lisätään 400 000 €
Tekstimuutos:
Poistetaan samalta sivulta seuraava lause toisen palstan toiseksi viimeisestä kappaleesta: ’Uudistumis- ja muutosohjelman mukaiset taloudelliset tavoitteet kohdistuvat liikunta-alueiden kunnossapitoon ja liikuntapaikkojen aukioloaikoihin.’

Käsiteltäessä kohtaa Kaupunkiympäristön palvelualue, Kaupunkisuunnittelu, Kaupunkitekniikka ja Rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yhteensä, kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 34-25 valtuutettu Tuomas Sorsan tekemän ja valtuutettu Tuija Salorannan kannattaman muutosehdotuksen:

”s. 63
jatketaan tekstiosuutta: ’Kaupunkitekniikan vastuulla olevan julkisen käyttöomaisuuden hankkeiden painopisteenä on asuntoalueiden infra, talonrakennushankkeiden katutila, Pippo-Kujalan elinkeinoelämän alue, Hennalan kasarmialueen hankkeen jatkaminen sekä Sairaalanmäen kehitystyön aloitus.’
seuraavalla tekstillä: ’… Sairaalanmäen kehitystyön aloitus ilman Mannerheiminkadun liittymää ja Saimaankadun kansiratkaisua. Samalla huomioimme, että Mannerheiminkatu tulee säilymään koko matkaltaan nelikaistaisena.’ ”

Käsiteltäessä kohtaa Investointiosa, Talonrakennusinvestoinnit, kaupunginvaltuuston hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Lasse Pakkasen tekemän ja valtuutettu Miina Harmaalan kannattaman ponsiehdotuksen:

”Investointiosa: Talonrakennusinvestoinnit, perusparannukset s.74 ja korvausinvestoinnit s.75 Kohteet Sivistyksen palvelualueen hankeryhmä:
Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuutta aikaistaa Myllypohjan monitoimitaloon kuuluvan vanhan koulurakennuksen perusparannusta ja Myllypohjan monitoimitalon uudisrakennusosan rakentamista ja siihen tarvittavia mahdollisia lisäresursseja hankkeen toteuttamiseksi nopeammalla aikataululla, siten että Myllypohjan monitoimitalo (Alasenjärven koulu) olisi valmiina jo vuoden 2024 aikana.”

Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

  • Valtuutettu Teresa Rautapään valtuustoaloite: Painetun oppimateriaalin käyttäminen Lahden lukioiden opetuksessa
  • Valtuutettu Kalle Aaltosen valtuustoaloite: Valtuustoaloitteita koskeva aloite
  • Valtuutettu Kalle Aaltosen valtuustoaloite: Alkoholimäärien mittaaminen jätevesipäästöistä
Valtuuston kokouksen tallenne