Hyppää sisältöön

Kaupunki ei lähde mukaan Interreg-ohjelman hankkeeseen

 

Kaupunginhallitus hylkäsi osallistumisen Interreg-ohjelman hankkeeseen, jossa kaupungeille annetaan uutta teknistä tietoa, työkaluja ja menetelmiä edistää ympärivuotista aktiivista liikkumista, kävelyä ja pyöräilyä (BATS). Päätös tehtiin äänestyksen jälkeen, jossa ehdotuksen hylkäämisen puolesta äänesti seitsemän jäsentä (7-3).

Kaupunginhallitus myönsi Lahden Jäähalli Oy:lle toimintatukea 1 100 000 euroa. Päätös on ehdollinen siten, että kaupunginhallitus antaa omistajapoliittisena ohjeena Spatium Toimitilat Oy:lle ostaa Lahden Urheiluhalliyhdistys Ry:n omistamat Lahden Jäähalli Oy:n A-sarjan osakkeet.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Lahden kaupungin sijoitussuunnitelman, joka ohjaa käytännön sijoitustoimintaa aiemmin sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Lahden kaupunginvaltuusto päätti rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteista joulukuussa 2023. Käytännön sijoitustoimintaa ohjaa vuosittain kaupunginhallituksen päätettäväksi tuotava sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelma koskee kassaylijäämää, jota ei ole sidottu maksuliikenteen ylläpitoon.

Sijoitustoiminnan tavoitteena on parantaa Lahden kaupungin talouden tasapainoa parlamentaarisen työryhmän valmisteleman ja kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapaino-ohjelman edellyttämällä tavalla.

 

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Sirkku Hildén, p. 050 327 2691

 

 

Esityslistaan