Hyppää sisältöön

Kaupunki keskeyttää neljän ryhmäperhepäiväkodin toiminnan

Kyseiset yksityiset palveluntuottajat eivät ole täyttäneet varhaiskasvatuslain mukaista ilmoitusvelvollisuuttaan selvityspyynnöistä ja annetuista määräyksistä huolimatta.

​Lahden kaupunki on havainnut epäkohtia yksityisten palveluntuottajien toimintaa valvoessaan ja velvoittanut epäkohdat selvittämään. Selvityspyynnöt ovat kohdistuneet henkilöstömitoitukseen ja -kelpoisuuksiin sekä toiminnan järjestämiseen varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatussuunnitelman sekä Lahden varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan ehtojen mukaisesti.

Kyseiset palveluntuottajat eivät ole täyttäneet varhaiskasvatuslain mukaista ilmoitusvelvollisuuttaan selvityspyynnöistä ja annetuista määräyksistä huolimatta. Tämän seurauksena kaupunki keskeyttää Tonttilassa toimivan ryhmäperhepäiväkoti Ilona Tonttilan toiminnan 1.5.2020 alkaen toistaiseksi sekä Karistossa toimivien ryhmäperhepäiväkotien ILO 1,2 ja 3 toiminnan 1.8.2020 alkaen toistaiseksi.

Ryhmäperhepäiväkotien toiminnasta vastaa kaksi eri palveluntuottajaa ja toiminnan keskeyttäminen koskettaa noin 20 lasta. Perheillä on mahdollisuus hakeutua jatkossa joko muihin yksityisiin varhaiskasvatuksen yksiköihin tai kunnalliseen varhaiskasvatukseen valintansa mukaan.

Toiminnan keskeyttämisestä on tiedotettu asianomaisia palveluntuottajia ja asiakasperheitä tänään maanantaina 6.4.2020.

Yksityistä varhaiskasvatusta Lahdessa tuottaa kaikkiaan 30 päiväkotia, 8 ryhmäperhepäiväkotia sekä noin 70 kotona toimivaa perhepäivähoitajaa.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa Lahdessa on keskimäärin 1500 lasta.

Lisätiedot

Lahden kaupunki, varhaiskasvatuspalvelut
päivähoitojohtaja Mika Harju, p. puh. 050 559 7901