Hyppää sisältöön

Kaupunki panostaa työhön terveellisen sisäilman puolesta

Lahden kaupunki huolehtii toimitilojensa sisäilman laadusta entistä vastuullisemmin ja tehokkaammin. Päivitetty sisäilmatoimintamalli otetaan käyttöön 1.10.2020 kaikissa Lahden kaupungin toimitiloissa.

Sisäilmatoimintamallin tavoitteena on vakioida sisäilmatapausten selvittäminen hyvien käytäntöjen mukaiseksi kaikissa esiin tulevissa tapauksissa. Mallia on kehitetty moniammatillisesti ja käytännön tapausesimerkkien avulla.

– Toimintamalli selkeyttää toimintatapoja ja vastuita sisäilmaongelmatilanteiden esiintyessä. Malli osaltaan varmistaa avoimuutta ja kaikkien osallisten kannalta hyvän lopputuloksen saavuttamista, sanoo kaupungin sisäilmaryhmän puheenjohtaja, kiinteistöpäällikkö Ossi Leppisaari.

Sisäilmaongelmatilanteet edellyttävät tyypillisesti tehokasta ja suunnitelmallista reagointia asian ratkaisemiseksi.

– Yhdenmukaiset ja ennalta sovitut toimintatavat auttavat ratkaisemaan sisäilmaan liittyviä haasteita entistä tehokkaammin, sisäilma-asiantuntija Jussi Hietala toteaa.

Sisäilmaryhmä

Lahden kaupungin moniammatillinen sisäilmaryhmä on toiminut vuodesta 2003. Sisäilmaryhmä koordinoi kaupungin sisäilmatyötä. Se kokoaa yhteen tapausten käsittelyyn tarvittavan asiantuntemuksen ja toimii kohdekohtaisten sisäilmaryhmien tukena. Kaupungin sisäilmaryhmä myös ohjeistaa esimerkiksi toimitilojen siivoukseen ja koululuokkien välituntituuletukseen liittyvissä asioissa.

Konserni- ja tilajaosto hyväksyi päivitetyn sisäilmatoimintamallin kokouksessaan 1.6.2020. Syksyn kuluessa päivitettyä mallia esitellään toimitilojen käyttäjäryhmien edustajille. Malliin voi tutustua myös kaupungin verkkosivuilla.

Sisäilmatoimintamalli

Lisätiedot

Aihealueet