Hyppää sisältöön

Kaupunki toimi asianmukaisella tavalla Harjun koulun tietoturvarikkomusepäilyssä

Apulaistietosuojavaltuutetun mukaan Lahden kaupunki toimi Harjun koulun tietoturvarikkomusepäilyssä asianmukaisella tavalla. Ohjeen mukaan tehdyistä toimenpiteistä tulee vielä julkaista tilannepäivitys.

Lahden kaupunki tiedotti elokuussa 2022 Harjun koulun luokkatilojen tyhjennyksen yhteydessä mahdollisesti tapahtuneesta henkilötietojen tietoturvarikkomuksesta.  Mahdollisissa väärinkäyttöepäilyissä henkilöitä neuvottiin olemaan yhteydessä suoraan poliisiin sekä hakemaan lisätietoa tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Kaupunki teki tapahtuneesta myös tietoturvaloukkausilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle sekä rikosilmoituksen poliisille.

Apulaistietosuojavaltuutettu totesi Lahden kaupungin toimineen tietoturvarikkomusepäilyssä asianmukaisella tavalla. Apulaistietosuojavaltuutettu neuvoi kaupunkia tekemään tilannepäivityksenä vielä uuden julkisen tiedonannon, joka sisältää ilmoituksen tehdyistä toimenpiteistä.

Harjun koulun kaksi opetuskäytöstä poistettua luokkatilaa tyhjennettiin roskalavalle, joka oli lukittu, mutta ei katettu.  Roskalava sijaitsi piha-alueen valvontakameran alueella. Kaupunki sai yhteydenoton, jossa kerrottiin Harjun koulun roskalavalta löytyneestä kansiosta, joka sisältäisi noin 70 oppilaan henkilötietoja vuosilta 2001- 2006. Yhteydenoton jälkeen lavan tavarat läpikäytiin, esitettyä kansiota tai sitä vastaavaa materiaalia ei löytynyt.

Lahden kaupungin tietoon ei ole tullut väärinkäyttöepäilyjä tai muita asiaan liittyviä yhteydenottoja. Mikäli oppilastietoja on lavalta löytynyt, kerätty ja käytetty väärin, riskinä voi olla identiteettivarkaus, jossa esiinnytään toisen henkilöllisyydellä. Väärinkäyttöepäilyissä henkilön tulee olla yhteydessä suoraan poliisiin.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
Tiina Häyrinen, asianhallintapäällikkö, tietosuojavastaava, p. 040 183 4334
tietosuoja@lahti.fi

Tietosuojavaltuutetun toimisto: Jos joudut tietoturvaloukkauksen kohteeksi