Hyppää sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Keskustavisiota, Lahden suuntaa ja työohjelman muutoksia

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan 24.4. Keskustavisiota, Lahden suunta -työn ehdotusta ja kuluvan vuoden työohjelman muutoksia.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää vision hyväksymisestä kokouksessaan 24.4. Keskustavisio 2040 rakentuu neljän teeman ympärille. Lahden keskusta on vuonna 2040 kestävä, kompakti, kutsuva ja kekseliäs.

Vision kärkihankekohteita ovat Kauppatori, valopihakorttelit, Vesijärven ranta, Ranta-Kartano ja Paasikiven aukio, Urheilukeskus ja radanvarsi, Kisapuisto, Radiomäki sekä näihin liittyvät reitit, jotka yhtenäistävät ja monipuolistavat keskustaa. Reitteihin liittyy myös keskustan katujen identiteetin vahvistaminen.

Visio on valmisteltu laajassa yhteistyössä asukkaiden, päätöksentekijöiden, opiskelijoiden, keskustan alueen yrittäjien ja kiinteistönomistajien sekä järjestöjen ja yhdistysten edustajien kanssa. Ideoita saatiin yhteensä 1000.

Visiosta on pyydetty lausunnot, joissa palaute oli pääosin myönteistä. Prosessi koettiin onnistuneena ja riittävän vuorovaikutteisena. Lausuntoihin on kirjattu myös runsaasti toiveita ja ideoita, jotka otetaan huomioon seuraavissa vaiheissa ja toimenpideohjelmia laadittaessa. Lausunnoissa ehdotettiin Paavolan alueen lisäämistä kärkihankkeisiin, mutta se on jo nyt yksi keskustan vahvuuksista, koska alue kehittyy tällä hetkellä vahvasti. Lisäksi museo peräänkuulutti lausunnossaan keskustan kulttuuri- ja rakennushistorian huomiointia.

Keskustavisio on tavoitekuva Lahden keskustasta vuonna 2040. Vision tehtävä on tuoda jatkuvuutta keskusta-alueen kehittämiseen. Keskustavisio siirtyy yksittäisten paikkojen, hankkeiden ja toimenpiteiden tasolle toimenpideohjelman myötä. Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto päättävät Keskustavisiosta toukokuussa ja valmis visio esitellään kaupunkilaisille kesäkuussa.

Lahden suunta -työn ehdotus tulossa nähtäville

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee keskiviikkona Lahden suunta -työn ehdotuksen nähtäville asettamista. Sen jälkeen asiaa käsittelee vielä kaupunginhallitus. Lahden suunta -työhön kuuluvat yleiskaava ja kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma koko kaupungin alueelle.

Tällä yleiskaavakierroksella tärkeitä teemoja ovat elinkeinoelämä, kaupunkirakenteen vyöhykkeet ja kestävä liikkuminen sekä arvokkaat luontokohteet. Uutuutena Lahti pilotoi esimerkiksi ekologisen kompensoinnin, ekosysteemipalvelujen ja kiertotalouden kaavamääräyksiä ensimmäisinä Suomessa. Lisäksi lahtelaisille on tuotettu uutta tietoa paikallisista maisemista ja kulttuuriympäristöistä.

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmalla suunnitellaan kokonaisvaltaisesti eri kulkumuodoilla liikkumista. Ohjelma koostuu 14 toimenpidekokonaisuudesta, joista uusia ovat kaupungin sisäinen jakeluliikenne, houkutteleva kävelyn ja pyöräilyn ympäristö, palveluverkon ja liikenteen suunnitteluyhteistyön kehittäminen ja sähköisen liikenteen edistäminen.

Vuodelle 2024 suunniteltuja hankkeita tarkastellaan uudelleen

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan joidenkin vuodelle 2024 kohdistettujen hankkeiden keskeyttämistä. Hankkeisiin kuuluvat muun muassa Pikku-Vesijärven puiston pysäköintijärjestelyt, Patomäentien ja Luhdantaustankadun risteysjärjestelyt, leikkialueiden saneerauksia ja Nastolan kuntoportaat. Hankkeiden keskeyttämisellä tavoitellaan vähintään 2 miljoonan euron säästöjä.

Kaupunginhallitus velvoitti kokouksessaan 15.4. lautakunnat tarkastelemaan käyttötaloussuunnitelmiaan ja miettimään investointiohjelmiensa keventämistä kuluvan vuoden osalta.

Kaupunkiympäristölautakunnan 24.4. esityslista

Lisätietoja

Keskustavisio

hankepäällikkö Riitta Niskanen, p. 050 559 4200

Lahden suunta

yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi, p. 050 518 4445

kestävän liikkumisen asiantuntija Aliisa Heinäaro, p. 044 416 3307

Työohjelmamuutos 2024

kaupungininsinööri Mika Lastikka, p. 050 63891