Hyppää sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta päätti toteuttaa infonäytöt rautatieasemalle – jatkossa bussia voi odottaa sisätiloissa

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi myös Niemen sataman kaavamuutoksen. Kaavamuutoksella alueelle saadaan muutama uusi yritystontti ja mahdollistetaan Vesijärven rantaraitin rakentaminen.
Lahden kaukoliikenneterminaali vuonna 2016

Matkakeskuksen kaukoliikenteen sääsuojaukseen ratkaisu

Lautakunta käsitteli Matkakeskuksen kaukoliikenneterminaalin sääsuojausta. Ratkaisuksi esitettiin kahta kokonaisuutta: asemarakennuksen odotustilan live-videonäyttöjä ja infoseinää sekä terminaaliin rakennettavaa katosta.

Lautakunta päätti toteuttaa rautatieaseman kamerat ja näytöt esityksen mukaisesti ja hylkäsi ehdotuksen katoksesta. Terminaalin sääsuojaa ei toteuteta sen hinnan takia. Muutosesitys hyväksyttiin äänin 6–4.

Livekamera- ja koontinäyttöjen ansiosta matkustaja voi odottaa bussia asemarakennuksessa ja tarkastaa sisätilojen näytöistä bussin saapumishetken.

Niemeen mahdollisuus rantaraitille ja selkeyttä satama-alueelle

Lautakunta hyväksyi asemakaavamuutoksen Niemen satamassa. Tavoitteena on selkeyttää satama-alueen toimintoja, lisätä tonttitarjontaa yrityksille ja mahdollistaa mm. kioskitoiminta Vesijärven rannassa.

Kaavamuutoksella luodaan lisäksi toteutusedellytykset Vesijärven rantaraitille. Lahden tavoitteena on laajentaa Teivaan satamasta lähtevä rantaraitti aina Mukkulan tapahtumapuistoon asti. Kaavamuutos mahdollistaa rantaraitin rakentamisen Niemen satama-alueen läpi. Vesijärveen rajautuvat, telakkatoiminnalle varatut rakentamattomat tontit on kaavassa muutettu osin satama-alueeksi ja rantaraitti voisi mennä aivan Vesijärven tuntumassa.

Kaikille avoimessa kaavaillassa esitellään Niemen sataman ajankohtaiset kuulumiset.

Tervetuloa kaavailtaan 10.2. klo 17

Radiomäellä suunnitteilla laaja remontti

Lautakunta antoi myös vastauksen valtuustoaloitteeseen koskien Radiomäen kentän peruskorjausta ja katsomorakennuksen suojakatoksen uudelleen rakentamista.

Radiomäellä on käynnistetty koko aluetta koskeva hankesuunnitelma. Alueella on katsomorakennuksen ja kentän lisäksi useita muitakin kunnostettavia, perusparannettavia ja rakennettavia kohteita. Hankesuunnitelma kokoaa yhteen kaikki kohteet, aikataulut, kustannukset ja niiden toteutusmahdollisuudet. Suunnitelma on luonnosvaiheessa ja julkisesti nähtävillä 2.2. saakka.

Esitetyt parannukset jakautuvat usealle vuodelle ja kunnostustöiden arvioidaan valmistuvan vuoteen 2026 mennessä.

Radiomäen hankesuunnitelmaan voi tutustua verkkosivuilla ja esittelyvideon avulla.

Radiomäen hankesuunnitelman sivut

Aihealueet