Hyppää sisältöön

Kaupunkiympäristön palvelualue uudistuu

Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään kaupunkiympäristön palvelualueen organisaatiomuutosta 1.10.2021 lähtien. Uudistuksen tavoitteena on toimivampi organisaatio.

Toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen vaatii organisaatiossa uudistuksia. Esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ja Lahden seudun mukaan pääsy maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusmenettelyyn korostavat maankäytön ja liikenteen suunnittelun parempaa yhteensovittamista. Yhteenkuuluvat toiminnat saadaan uudistuksella entistä lähemmäs toisiaan. Muutoksella saavutetaan entistä selkeämmät roolit, tehtävänkuvat ja vastuut.

Organisaatiomuutoksessa kunnallistekniikan vastuualueen nimi muutetaan kaupunkitekniikan vastuualueeksi ja maankäyttö- ja aluehankkeet vastuualueen nimi muutetaan kaupunkisuunnittelun vastuualueeksi. Lisäksi kaupunginhallitukselle esitetään viiden viran lakkauttamista ja neljän uuden viran perustamista.

Lautakunta päättää asiasta 1.9.2021

Lisätiedot

kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho, 040 5954543
maankäytön johtaja Petri Honkanen, 050 5594 160
kaupungininsinööri Mika Lastikka, 050 63891