Hyppää sisältöön

Kaupunkiympäristön palvelualueen organisaatio on uudistunut

Kaupunkiympäristön palvelualueen organisaatiouudistus astui voimaan lokakuun alussa. Uudistuksella yhteenkuuluvat toiminnat on saatu lähemmäs toisiaan. Tavoitteena on entistä toimivampi organisaatio.

Kaupunkiympäristön palvelualueella on nyt kolme vastuualuetta: kaupunkisuunnittelun vastuualue, kaupunkitekniikan vastuualue ja rakennus- ja ympäristövalvonta.

Kaupunkisuunnittelun vastuualueeseen kuuluvat maa- ja asuntopolitiikka, yleis- ja asemakaavoitus, kiinteistömuodostus, paikkatietopalvelut ja maastomittaus. Uutena palveluyksikkönä on kaupunki-infran suunnittelu, joka vastaa liikenne-, katu- ja vihersuunnittelusta sekä julkisesta taiteesta. Lisäksi kaupunkisuunnitteluun perustettiin hanketiimi, joka vastaa muun muassa aluehankkeiden projektijohdosta sekä kestävästä kaupunkiliikkumisesta. Vastuualueen johdossa on suunnittelujohtaja Petri Honkanen.

Kaupunkitekniikan vastuualueella on neljä palveluyksikköä: rakentaminen, kunnossapito, alueiden käytön hallinta sekä joukkoliikenne. Vastuualueen johdossa on kaupungininsinööri Mika Lastikka.

Rakennus- ja ympäristövalvontaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut, ympäristöterveys ja jätehuolto. Vastuualueen johdossa on rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Mika Kemppainen.

Uudet päälliköt aloittavat tehtävissään

Uusina päälliköinä palveluyksiköissä aloittivat kaupunki-infran suunnittelussa suunnittelupäällikkö Pirkko-Leena Jakonen, rakentamisessa rakennuttamispäällikkö Jani Tuhkanen, kunnossapidossa kunnossapitopäällikkö Pasi Leppäaho ja alueiden käytön hallinnassa aluepäällikkö Kristiina Virolainen.