Hyppää sisältöön

Kehätien valmistuminen näkyy kaupunkisuunnittelussa

Valtatien siirto Lahden keskusta-alueelta eteläiselle kehätielle panee vauhtia Lahden maankäytön, palveluiden ja liikenteen muutokselle.
Eteläinen kehätie ilmasta kuvattuna.

Eteläinen kehätie avattiin liikenteelle joulukuun alussa. 13 kilometrin pituiseen kehätiehen kytkeytyy merkittävä määrä Lahden kasvun ja kehittämisen askelmerkkejä.

Yksi kehätien tavoitteista on parantaa liikenteen turvallisuutta ja rauhoittaa Lahden keskusta-aluetta raskaalta liikenteeltä. Vanhan tien kokonaisliikennemäärä laski viidenneksellä jo kehätien ensimmäisenä päivänä ja raskaan liikenteen osalta sitäkin enemmän.

Kehätien valmistumisen jälkeen monet valtion hallinnoimat tiet siirtyivät kaupungille ja ne kaavoitetaan kaduiksi. Helsingintien luonne muuttuu, kun siitä tuli sisääntulotie Nikulan liittymän kautta. Liikennemäärän odotetaan kasvavan ja sillä on vaikutusta myös Mytäjäisten risteykseen. Helsingintietä kehitetään katumaiseksi ja liikenneturvallisuutta parannetaan Hennalan kohdalla.

Muutos on suurin Mannerheiminkadulla. Poistuva valtatie kaavoitetaan kaduksi koko pituudeltaan. Nähtävillä on parhaillaan kaavaluonnokset osuuksilta Hollola–Mytäjäinen ja Uponsilta–Nastolantie.

Mannerheiminkadusta kaupunkibulevardi

Mannerheiminkadusta tulee osa keskustan uutta kehäreittiä mutta myös Radanvarren maankäyttöä palveleva katu. Tavoitteena on uudistaa keskustan läpi kulkeva nelikaistainen vanha valtatie Mytäjäisten liittymän ja Upon sillan välillä viihtyisäksi ja vehreäksi kaupunkibulevardiksi ja samalla tehdä tilaa kaikille kulkumuodoille.

– Kaupunkibulevardista laaditaan parhaillaan yleissuunnitelmaa. Suunnitelmassa esitetään katutilan keskeiset tavoitteet eri kulkumuotojen sekä katuympäristön osalta. Matkakeskuksen edustaan halutaan luoda kaupunkikuvallisesti laadukas ja entistä paremmin keskustaan linkittyvä alue, sanoo projektipäällikkö Riitta Niskanen.

Kaupunkibulevardiosuuden kaavaluonnos on tulossa nähtäville tammikuussa. Keskiviikkona 13.1. klo 17 järjestetään verkossa tilaisuus, jossa kerrotaan alustavista suunnitelmista. Samalla kerätään osallistujien näkemyksiä ja tietoa avuksi suunnittelutyön jatkamiseen.

Pippo–Kujalan vetovoima vahvistuu

Kehätien tavoitteena on edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Pippo–Kujalan alueesta on nyt kasvamassa Lahden merkittävin uusi yrityskeskittymä.

– Nelostien ja uuden kehätien risteysalue on yksi eteläisen Suomen keskeisiä logistisia solmukohtia. Kehätien merkitys Lahden elinvoimalle nähtiin jo ennen tien valmistumista, kun Viking Maltin uuden mallastamon tonttikauppa vahvistui, sanoo maankäytön johtaja Petri Honkanen.

Tällä hetkellä Kujalassa on logistiikka-alan keskittymä. Uusia tontteja on tulossa monenlaisten ja erikokoisten yritysten tarpeisiin. Lähivuosien tavoite on kaavoittaa Pippo–Kujala yli sadan hehtaarin laajuiseksi yritysalueeksi. Alueelle saadaan myös yhteys rataan, kun mallastamon käyttöön rakennetaan junaraide.

Radanvarteen rakennetaan asumista

Liikennevirtojen ja katuympäristön muutos antaa vauhtia myös Lahden Radanvarren kehittämiseen. Radanvarren alueelle on jo rakentunut uusia asuintaloja ja päivittäistavarakauppa on avattu. Uusien kotien rakentaminen jatkuu Vahva-Jussin alueella ja keväällä käynnistyy rakentaminen myös matkakeskuksen länsipuolen kortteleissa. Tavoitteena on, että Radanvarsi on tulevaisuudessa houkutteleva ja urbaani asuinalue ja hyvät liikenneyhteydet tuovat asumiseen lisäarvoa.

Keskustan liikenne uudelle vuosikymmenelle

275 miljoonan euron kehätieinvestointi antaa mahdollisuuden myös keskustan kehittämiselle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14. joulukuuta keskustan liikennesuunnitelman periaatteet. Keskustan ratkaisut tähtäävät vuoteen 2030 ja liikennevirtoja kehitetään muodostamalla keskustan kehäreitti ja vaihtopysäkkialue Vesijärvenkadulle. Keskustan kehän sisäpuolisilla kaduilla ratkaisuja tehdään kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi.

Liikenneverkon uudistukset tukevat keskusta-alueen isoja muutoksia. Liikennesuunnitelman tavoitevuonna 2030 keskustaan on rakentunut kaksi uutta koulukampusta, terveyspalveluita on keskitetty sairaalanmäelle ja kylpylähotelli sekä taide- ja muotoilumuseo ovat asukkaiden ja matkailijoiden käytössä. Uudet asuinalueet Radanvarsi ja Ranta-Kartano houkuttelevat uusia asukkaita ja laajentavat Lahden kompaktia keskustaa.

Nähtävillä olevat kaavat