Hyppää sisältöön

Keskustaan tarvitaan uusia pysäköintilaitoksia

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi 26.1. alustavan suunnitelman uusien pysäköintilaitosten toteuttamiselle. Lähivuosina tarve on kolmelle uudelle laitokselle.

Kaupungin pysäköintipolitiikka 2020 –raportti ohjaa pysäköinnin suunnittelussa ja pysäköintiin liittyvissä ratkaisuissa. Raportti on hyväksytty viime vuoden maaliskuussa kaupunginhallituksessa, mutta pysäköintilaitosten osuus palautettiin valmisteluun. Kaupunginhallitus halusi, että pysäköintilaitokset valmistellaan keskustan liikennesuunnitelman yhteydessä.

Tarve kolmelle pysäköintilaitokselle

Lähivuosina uusia pysäköintilaitoksia tarvitaan Ranta-Kartanossa, matkakeskuksessa ja kaupunginsairaalan mäellä.

  1. Ranta-Kartanossa kaavaratkaisu perustuu yhteiskäyttöiseen yleiseen pysäköintitaloon, joka tullaan toteuttamaan samanaikaisesti kylpylähankkeen kanssa.
  2. Matkakeskuksessa tarvitaan uusi pysäköintilaitos varmistamaan liityntäpysäköintipaikkojen riittävyys. Kaupunki on hankkimassa koko korttelin omistukseensa ja alueelle etsitään kustannustehokasta ratkaisua pysäköintilaitokselle.
  3. Kaupunginsairaalan mäelle suunnitteilla oleva pysäköintilaitos tulee korvaamaan huonossa kunnossa olevan Siltapuiston. Siltapuiston vanha osa voidaan purkaa ja kaavoittaa tontti lähinnä kerrostalo- ja liikerakentamiselle.

Suunnitelmat yksittäisistä pysäköintilaitoksista tuodaan erikseen päätöksentekoon.

– Tarve uusille pysäköintilaitoksille on Lahdessa historiallisen suuri. Kolmen uuden laitoksen rakentamistarve johtuu puhtaasti maankäytön muutoksista keskustassa, muun muassa terveyspalveluiden keskittämisestä sairaalanmäelle. Tiiviimpi keskustarakentaminen lisää pysäköintilaitosten tarvetta, kun talojen velvoitepaikat eivät mahdu pienille pihoille. Pysäköintilaitoksella voidaan ratkaista kipeä tarve matkakeskuksen liityntäpysäköinnille, kertoo maankäytön johtajan Petri Honkanen. 

Keskustan pysäköintiä ohjaa kolme periaatetta

Lahdessa on yli 60 000 autoa ja pääosan ajasta autot seisovat pysäköitynä. Kaupungin pysäköintipolitiikka 2020 –raportin mukaisesti keskustan yleistä pysäköintiä ohjaa kolme pääperiaatetta.

  1. Kadunvarret kuuluvat lyhytaikaiseen asiointipysäköintiin.
  2. Pidempiaikainen pysäköinti keskitetään laitoksiin.
  3. Pysäköintipaikkojen tehokasta vuorottaiskäyttöä pyritään lisäämään.

Lautakunnan hyväksymä pysäköintipolitiikan tarkennus etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn. Ohjeistus päivitetään 4-5 vuoden välein.

Tekninen ja ympäristölautakunta 26.1.2021

28.1.2021 tiedotteeseen lisätty maankäytön johtajan kommentti. 

Lisätiedot

Aihealueet