Hyppää sisältöön

Keskustan liikenteen tavoitetila päätöksentekoon

Tekninen ja ympäristölautakunta käsittelee 10.11. keskustavisiota ja keskustan liikenne- ja liikkumissuunnitelmaa. Esitetyillä ratkaisuilla kehitetään Lahden keskustaa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Keskustan liikennesuunnittelun kymmenvuotiskausi on nyt ajankohtainen, koska Lahden keskusta-alueella tapahtuu merkittäviä muutoksia. Ranta-Kartanon ja Radanvarren uudet asuinalueet laajentavat keskustaa ja uudet virkistys- ja kulttuurikohteet sekä terveyspalveluiden ja kouluverkon keskittäminen aiheuttavat muutospainetta liikenteeseen ja liikkumiseen. Lisäksi eteläisen kehätien valmistuminen mahdollistaa uudet liikenneratkaisut. Suunnittelun tavoitteena on parantaa sekä keskustan saavutettavuutta kaikilla kulkumuodoilla että liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Lautakunnan päätettävänä on Lahden keskustavisio ja sen rinnalla keskustan liikenne- ja liikkumissuunnitelma (LIISU2030). Keskustavisio on vetovoimaisen ja viihtyisän keskustan tavoitetila ja se ohjaa suunnittelua.

Päätösesitys sisältää keskustan kehäkadun muodostamisen, kehäkadun sisäpuolisten katujen kehittämisen ja joukkoliikenteen vaihtopysäkkien siirron torilta Vesijärvenkadulle. Jos lautakunta hyväksyy esityksen, se etenee kaupunginhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi vielä tämän vuoden puolella.

Keskustan kehäkatu hajauttaa liikennevirtoja

Keskustan kehäkaduksi esitetään Vuoksenkadulta Saimaankadun, Lahdenkadun ja Hollolankadun kautta Mannerheiminkadulle kulkevaa reittiä. Kehäkadulle halutaan siirtää erityisesti keskustan läpi ajavaa liikennettä. Myös mahdollisuus ajaa Vesijärvenkatua säilyy.

Yksi kehäkatuun liittyvä merkittävä toimenpide on Vuoksenkadun ja Mannerheiminkadun välisen yhteyden avaaminen. Se tuo sujuvamman reitin itäisen keskustan palveluihin: kaupunginsairaalalle, pysäköintilaitoksiin sekä Lotilan ja Paavolan kampuksille.

Keskustavisiota ja LIISU2030-työtä on esitelty syyskauden aikana päättäjäseminaareissa ja asukastilaisuudessa. Tilaisuuksista saadun palautteen pohjalta on löydetty uusi ratkaisu Vuoksenkadulle. Kansiratkaisu on aiemmin esiteltyyn ratkaisuun verrattuna edullisempi vaihtoehto. Kehäkadun ylittävän ylikulkukannen avulla voidaan toteuttaa turvallinen yhteys Harju-Lotilan alakoulukampukselle ja kaupunginsairaalaan.

Uudet vaihtopysäkit tuovat vauhtia bussimatkoihin

Paikallisliikenteen vaihtopysäkkien siirtoa esitetään Aleksanterinkadun ja Vesijärvenkadun kulmaukseen. Ratkaisu lyhentäisi matka-aikoja ja etelä-pohjoissuunnan kehittäminen palvelee erityisesti Niemen ja Paavolan kampuksille kulkevia. Nopeampi yhteys toisi arviolta 5 miljoonan euron säästöt kymmenessä vuodessa. Kauppatori säilyisi edelleen itä-länsisuunnan reittien sekä palvelulinjaston pysäkkialueena.

Päätösesityksen toimenpiteiden kustannukset jakautuvat seuraavalle kymmenelle vuodelle. Keskustan kehäkatujen, kehän sisäpuolisten katujen kehittäminen sekä vaihtopysäkkialueen kustannusarvio on 16–26 miljoonaa euroa riippuen suunnitteluratkaisuista. Vuositasolla kustannukset ovat noin 1,5–3 miljoonaa euroa.

Tekninen ja ympäristölautakunta 10.11. esityslista 

Lisätietoa liikenne- ja liikkumissuunnitelmasta 

Aihealueet