Hyppää sisältöön

Keskustavisio kertoo, miten Lahti uudistuu

Liikenne- ja liikkumissuunnitelman tueksi valmistellaan keskustan kaupallinen ja maankäytöllinen visio vuodelle 2030. Keskustan kasvu ja muutokset vaikuttavat myös liikkumiseen ja liikennevirtoihin.

​Keskustavisio on koonti Lahden keskustan tulevaisuudenkuvasta ja kehittymisen suunnista. Keskustavisio huomioi muun muassa Ranta-Kartanon, Paavolan kampuksen ja Radanvarren kehittymisen. Keskustaan on tulossa myös useita hotellihankkeita ja uusi taide- ja muotoilumuseo.

”Keskusta on laaja kokonaisuus, jossa asiat herkästi vaikuttavat toisiinsa. Keskustavisio näyttää, mihin suuntaan keskusta kasvaa ja miten Lahden vetovoimatekijät muuttavat kulkuvirtoja ja asiointia. Kun keskustan asukasmäärä kasvaa ja palvelut monipuolistuvat ja keskittyvät, on niillä vaikutuksia myös liikkumiseen. Liisun toimenpiteillä vahvistetaan keskustan kehittämisen tavoitteita”, kertoo projektipäällikkö Riitta Niskanen.

Keskustan liikenne- ja liikkumissuunnitelman (Liisu 2030 -työ) tavoitteena on houkutteleva keskusta asumiseen, asiointiin ja yrittämiseen. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen ja autoliikenteen kehäreittien muodostaminen on tehokas keino varmistaa liikenteen sujuvuus.

Isot muutokset kasvattavat keskustan kokoa ja imua

Keskustavisiota on tutkittu keskustan kehittämisohjelman mukaisesti neljän teeman avulla. Teemat ovat elinvoima, vetovoima, saavutettavuus, viihtyisyys.

 1. Elinvoima
  Keskustan asukasmäärä kasvaa uusien asuinalueiden ja keskustarakenteen tiivistymisen myötä. Lahden asema kaupallisena keskittymänä kasvaa, kasvua tukee muun muassa hotellihankkeet ja palvelukeskittymät. Tori on edelleen kaupungin sydän ja lähialueen kaduille on Rautatienkadun putiikkikadun tapaan syntynyt kullekin oma kaupallinen teemansa. Elinvoimainen keskusta muodostaa positiivisen kehäliikkeen, kun asiakasvirta käyttää monipuolisia palveluita ja se houkuttelee taas uusia palveluita.
 2. Vetovoima
  Vetovoimainen keskusta houkuttelee. Keskustassa näkyvät kaikki Lahden vetovoimatekijät: luonto, vihreys ja vesi, tapahtumat ja kulttuuri sekä urheilu ja liikunta. Ranta-Kartanon ja Satamaraitin sekä urheilukeskuksen uudistukset kasvattavat keskustaa järven suuntaan. Uutta vetovoimaa tuovat myös  Salpausselkä Geopark, taide- ja muotoilumuseo ja vesiliikuntakeskus.
 3. Saavutettavuus
  Liikenne- ja liikkumissunnitelman toimenpiteillä varmistetaan, että keskustan asiointi on sujuvaa, vähähiilistä ja turvallista kaikilla kulkumuodoilla. Keskustassa liikutaan jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen ehdoilla ja autoliikennettä rauhoitetaan. Liisu 2030 -työn ytimessä on nykyistä selkeämpi keskustan kehäkatu ja sieltä sujuvat yhteydet pysäköintilaitoksiin.
 4. Viihtyisyys
  Elämyksellinen, viihtyisä ja turvallinen keskusta luo miellyttävän asuin- ja asiointiympäristön ja edistää hyvinvointia. Keskustassa vahvistetaan entisestään katutilan vihreyttä, puistoalueita ja keskustan läpi meneviä puistoyhteyksiä sekä kaupunkikuvallisesti tärkeitä maisemia ja kohteita. Katutilan elävyyttä lisätään muun muassa taiteen keinon. Parhaillaan on käynnissä esimerkiksi Viiskulman taidekilpailu.

Liisu 2030 etenee syksyllä päätöksentekoon

Liisu 2030 -työtä ja keskustavisiota valmistellaan syksyn esittelyjä ja päätöksentekoa varten. Syyskausi alkaa päättäjien seminaarilla ja jatkuu asukkaiden osallistamiseen. Koronaepidemian takia lahtelaisten osallistaminen jouduttiin siirtämään syksyyn.

Lue lisää aiheesta: Keskustan liikennesuunnitelmaa valmisteltu eteenpäin

Tiedotteen kuvassa on luonnos keskustavision elivoima-teemakartasta. Kartassa näkyy mihin suuntiin Lahden keskusta tulevaisuudessa laajenee. Kuva: kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski.