Hyppää sisältöön

Kestäviä vaihtoehtoja öljylämmityskiinteistöille

Päijät-Häme on Hinku-maakunta, jonka tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Lahden kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali jo 2025. Tavoitteiden saavuttamiseksi on päästöjä leikattava merkittävästi kaikilla sektoreilla.

Hallitusohjelman 2019 mukaan sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla Suomessa lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä. Yhtenä toimenpiteenä luovutaan asteittain fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä sekä valtion ja kuntien kiinteistöissä että muissa öljylämmitteisissä kiinteistöissä. Myös kotitalouksia tuetaan kiinteistöjen lämmitysmuodon muuttamisessa. Nyt Ympäristöministeriö on myöntänyt hankerahaa Päijät-Hämeen liitolle, Lahdelle, Heinolalle, Asikkalalle ja Padasjoelle kestävien vaihtoehtojen edistämiselle öljylämmityskiinteistöillä. Projektia toteutetaan Päijät-Hämeessä 1.5.2020-31.8.2021.

Hankkeen tavoitteena on kannustaa kiinteistönomistajia siirtymään öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin tarjoamalla heille kohdennettua tietoa vaihtoehdoista, niiden kustannuksista ja saatavilla olevista tuista. Haasteina on, että kunnilla on vaihtelevasti tietoa öljylämpökiinteistöistä ja kiinteistönomistajilla ei välttämättä ole resursseja energiaremonttiin. Osana hanketta tarkennetaankin öljylämmityskiinteistöjen määrä, kiinteistönomistajien taustatietoja myös energiaköyhyyden näkökulmasta sekä kunnan nykyisten palveluiden saavutettavuuden ja parantamismahdollisuudet.

Öljylämmityskiinteistöjen määrän tarkentamiseksi tehdään kysely kiinteistöille, jossa kuntien tietojen mukaan on öljylämmitys käytössä. Kiinteistönomistajille tarjotaan sen jälkeen kohdennetumpaa palvelua lämmitysmuodon vaihtoon. Lahdessa apuna voidaan käyttää energiavalinta.fi – verkossa olevaa laskuripalvelua.

Tarkemmat toimenpiteet kartoitetaan kuntakohtaisesti hankkeen edetessä ja pyritään samalla parantamaan kuntien palveluiden saatavuutta. Toimenpiteitä voivat olla esim. tiedottaminen hyvistä käytännöistä, kokeilu kuntien avustamasta yhteishankinnasta, energia palveluna -hankintojen tuki tai työpajat avustushakemusten täyttöön tai muuhun tarpeelliseen aiheeseen. Osa toimenpiteistä ja kokeiluista toteutetaan ostopalveluna.

Hankeaika: 1.5.2020-31.8.2021.
Yhteystiedot: Johanna Snell Päijät-Hämeen liitto, Eira Rosberg Lahti, Helka Sillfors Heinola, Anniina Jäntti Asikkala, Maria Virtanen Padasjoki.

Ympäristöministeriön tiedote: https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Kuntien_ja_alueiden_ilmastohankkeille_yl(55495)