Hyppää sisältöön

Kevään yhdistysilta oli osallistujamenestys

Yhdistysilta keräsi Lahden kaupungintalolle ja Teams-linjoille yli 100 osallistujaa, jotka edustivat erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä.

Viime tiistaina järjestettiin yhdistysilta Lahden kaupungintalolla ja Teamsissa. Tilaisuus keräsi ennätyksellisen osallistujamäärän Lahdessa toimivien yhdistysten edustajista. Tupa oli täynnä toimijoita, joka kertoo siitä, että Lahdessa lukuisat yhdistykset ahertavat ja aktiiveja löytyy.

Tämän kertainen yhdistysillan sisältö rakennettiin suoraan yhdistystoimijoiden tulleiden toiveiden pohjalta. Vuoden 2023 joulukuussa yhdistystoimijoille toteutettiin helmikuista yhdistysiltaa koskeva kysely. Kyselystä saatujen vastausten perusteella kasattiin yhdistysillan rakenne ja sisältö.

 

Kuulumisia, keskusteluja ja kumppanuuksia

Alkuun yhdistysillassa kuultiin esityksiä monista yhdistyksille ajankohtaisista ja kiinnostavista asioista, kuten mm. kaupungin avustuksista ja uudesta Päijät-Hämeen kumppanuustalosta, joka on aloittanut toimintansa Fellmanniassa Yhdessä Päijät-Häme hankkeen vauhdittamana.

Yhdistysillassa oli myös mahdollisuus osallistua työpajoihin, joissa keskusteltiin tämän hetken maailman yhdistyksiä puhututtavista asioista; yhdistysten onnistumisista ja haasteista, yhdistysten saavutettavuudesta ja vapaaehtoisten rekrytoinnista sekä taloustilanteista. Lisäksi työpajaosiossa kuultiin myös esimerkki onnistuneesta yhdistysyhteistyön esimerkistä ja jaettiin muita yhdistysten välisiä onnistuneita yhteistyöesimerkkejä.

Alati muuttuvan maailman luomat haasteet ovat nähtävissä myös yhdistyskentällä. Uudenlaiset toiminta- ja ajattelutavat sekä erilaiset yhteistyön muodot auttavat yhdistyksiä toimimaan muutosten maailmassa. Toiminnan ja yhteistyön vieminen uudelle tasolle vaatii uutta lähestymiskulmaa sekä keskittymistä yhteisiin haasteisiin. Verkostoitumista myös vaaditaan, mutta sitä myös vahvasti tällä hetkellä halutaan. Tahtotilaa yhteistyön rakentamiselle on paljon ilmassa. Kaikkien osapuolten aktiivinen osallistuminen, avoin kommunikointi ja mukana olo toimintatapojen ja käytänteiden luomiseksi ovat avainasemassa.