Hyppää sisältöön

Kierrätystavoitteet tiukentavat asukkaiden jätteiden erilliskeräystä – Energiajätteen erilliskeräys loppuu ja pakkausjätteiden lajittelu tehostuu

Energiajätteen keräys loppuu Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen alueella lähivuosina. Jätelainsäädännön toimeenpanon tarkoittaa asukkaille tulevina vuosina tiukentuvia jätteen erilliskeräysvelvoitteita ja osa jätelajeista siirtyy Salpakierron kilpailuttamaksi. Energiajätteen keräyksen päättymisestä ja lajittelumääräysten yksityiskohdista päätetään jätehuoltomääräyksissä.

Energiajätteen keräys loppuu

Lisääntyvien erilliskeräysvelvoitteiden myötä energiajätteen erilliskeräys ja olemassaolo omana jätelajinaan on tullut tiensä päähän, koska muovipakkausten keräys alkaa kiinteistöillä ja kartonkipakkausten keräys lähivuosina laajenee entistä pienemmille asuinkiinteistöille. Energiajätteen keräys loppuu vaiheittain vuosina 2023–2024. Energiajätteen keräys loppuu heinäkuussa 2023 sellaisilla kiinteistöillä, jotka tilaavat muovinkeräyksen Salpakierrolta. Muilta kiinteistöiltä keräys loppuu heinäkuussa 2024.

Suurimmat muutokset biojätteen erilliskeräyksen lisääntymisessä

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet tiukentavat kierrätettävien jätelajien erilliskeräysvelvoitteita nykyisestä. Kaikilla vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä toimialueen taajamissa on jatkossa velvoite kerätä seitsemää eri jätelajia: sekajäte, biojäte, muovipakkausjäte, kartonkipakkausjäte, lasipakkausjäte, metallijäte ja paperi. Biojätteen erilliskeräysvelvoite tulee pakolliseksi kiinteistöille jo 1.7.2022. Muovipakkausjätteen, kartonkipakkausjätteen, lasipakkausjätteen ja metallijätteen erilliskeräysvelvoite alkaa 1.7.2023. Rinki-pisteet ovat edelleen erityisesti omakotitaloasujien käytettävissä.

Lahden ja Heinolan keskustaajamassa ja Nastolan taajamassa kaikille kiinteistöille tulee 1.7.2024 velvoite kerätä erikseen biojäte. Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehtona säilyy ruokajätteen kompostointi.

Biojätteen, muovipakkausjätteen, kartonkipakkausjätteen, lasipakkausjätteen ja metallijätteen kuljetukset siirtyvät Salpakierto Oy: kilpailuttamaksi vuosien 2023 ja 2024 aikana koko alueella. www.salpakierto.fi/jatelakiuudistus

Uudet jätehuoltomääräykset ovat valmistelussa

Lahden seudun jätelautakunta käsittelee 2.6.2022 kokouksessaan jätehuoltomääräysten luonnosta. Jätehuoltomääräyksissä päätetään energiajätteen keräyksen loppumisesta ja alueesta, jolla on pakollinen erilliskeräys biojätteelle, muovipakkausjätteelle, kartonkipakkausjätteelle, lasipakkausjätteelle ja metallijätteelle. Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2023. Siihen asti erilliskeräyksessä noudatetaan jätehuoltomääräyksiä ja biojätteessä 1.7.2024 voimaan tulevaa jäteasetuksen mukaista erilliskeräysvelvoitetta. Jätelautakunta päättää Salpakierron kilpailuttaman jätteenkuljetuksen jätemaksuista jätetaksassa keväällä 2023.

 

Lisätietoa: jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä p. 044 416 3634
jätehuollon suunnittelija Sanna Kumpumäki p. 044 018 7143
jatehuoltoviranomainen@lahti.fi

Aihealueet