Hyppää sisältöön

Kiertotalous lisää alueen elinvoimaa ja työllisyyttä – suunnitelman luonnosta voi kommentoida kesän aikana

Lahdessa on lukuisia hienoja esimerkkejä kiertotaloudesta, ja nyt on valmisteilla kaupungin kiertotalouden tiekartta. Tiekarttaluonnosta voi kommentoida kesän ja alkusyksyn aikana.

Kiertotalouden tiekartan luonnos lähetetään kommentoitavaksi valmistelussa mukana olleille sidosryhmille ennen juhannusta. Kommentoinnista kiinnostuneet tahot voivat myös itse ottaa yhteyttä ympäristökoordinaattori Jenni Rahkoseen, joka vastaa tiekartan valmistelusta.

–Siirtymä kiertotalouteen on Lahden alueelle merkittävä mahdollisuus. Kiertotalous on keino, jolla lisätään alueen elinvoimaa ja työllisyyttä. Samalla se vähentää luonnonvarojen kulutusta ja pienentää energian kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Kiertotalous myös edistää Lahden tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2025, Rahkonen kuvailee.

Kiertotaloudessa keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja pitää luonnosta jo otetut materiaalit ja raaka-aineet pitkään käytössä. Kiertotaloudessa jakaminen, vuokraaminen ja kierrättäminen ovat tärkeitä vaihtoehtoja tavaroiden omistamiselle.

Lahden tavoitteena on olla jätteetön kestävän kulutuksen kaupunki vuonna 2050.

Kiertotalouden tiekartan valmistelun eteneminen

  • Lahden kiertotalouden tiekarttaa on suunniteltu laajassa yhteistyössä kaupunkikonsernin henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa.
  • Työpajoihin on osallistunut yli 100 henkilöä kaupunkiorganisaatiosta sekä muun muassa konserniyhtiöistä, oppilaitoksista, korkeakouluista, yrityksistä ja yhdistyksistä.
  • Tiekarttaluonnokseen valittuja painopistealueita ovat koulutus, hankinnat, rakentaminen, ruoka ja materiaalikierrot.
  • Tavoitteena on, että kaupunginhallitus hyväksyy tiekartan ensi syksynä ja kirjattujen toimenpiteiden toteuttaminen voidaan aloittaa loppuvuodesta.
  • Tiekartan tavoitteiden toteutumista seurataan ja päivityksiä tehdä tarpeen mukaan.
  • Asukkaita on tarkoitus kutsua mukaan kaupungin kiertotaloustyöhön jatkossa yhä enemmän kertomalla kiertotalouden esimerkeistä arkielämässä. Esimerkiksi Koko Lahen Kiertotalouspäivä ja kaavoitustyöhön liittyvä asukasilta järjestettiin toukokuussa.

Taustalla Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartta

Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartta julkaistiin vuonna 2017, ensimmäisenä maakuntana Suomessa.

–Maakunnallinen tiekartta on ollut loistava pohja alueelliselle kiertotaloustyölle. Nyt valmisteltava kaupungin tiekartta ohjaa ja velvoittaa kaupunkia edistämään tavoitteita konkreettisten toimenpiteiden kautta. Osa toimenpiteistä toimii myös aihioina projekteille ja hankkeille ja niiden toteuttamiseen on mahdollista hakea kansallista ja EU-rahoitusta, Rahkonen kuvaa.

Lue blogi: Kiertotalous ei ole pelkkää kierrätystä

Lisätiedot

Aihealueet