Hyppää sisältöön

Kiitos – saimme paljon vastauksia kotihoidon pysäköintiin liittyvään kyselyyn

Kiitos kaikille kotihoidon ammattilaisille vastauksista, joita saimme kotihoidon pysäköinnin ongelmakohtien karttakyselyyn. Saimme runsaasti palautetta, lähes 130 vastaajaa merkitsi yhteensä 440 ongelmapaikkaa kartalle.

​Kaupunki teki kesäkuun alussa kotihoidon toimijoille karttapohjaisen kyselyn kotihoidon pysäköinnin ongelmakohdista. Kysely lähetettiin sekä kuntayhtymän että yksityisten yritysten kotihoitajille. Tarkoitus oli selvittää, millä aluieilla kotihoidolla on vaikeuksia löytää vapaata pysäköintipaikkaa.

Kyselyn karttavastauksissa ongelmallisina alueina esiin nousivat keskusta sekä Ruoriniemi ja Ankkuri sekä joitain yksittäisiä katuosuuksia kaupungin muilla kerrostaloalueilla. Näiden osalta tullaan tarkastelemaan ensisijaisesti kadunvarsipaikkojen aikarajoitusten vaihtoehtoja ja kiekkopaikkojen lisäämistä.

Keskustan alueella on vapaita pysäköintipaikkoja hyvin tarjolla, mutta vastausten mukaan maksullisuus hankaloittaa ja hidastaa toimintaa. Lisäksi ilta-aikaan, maksullisen ajan päätyttyä, paikat ovat usein täynnä. Ratkaisuksi maksullisuuden hankaluuteen työnantajat voivat ottaa pysäköinnin mobiilisovelluksen kotihoidon käyttöön, jolloin kululaskujen tekeminen nopeutuu ja helpottuu sekä pysäköintiajan muuttaminen etänä onnistuu.

Parhaat ratkaisut taloyhtiöiden tonteilla

Vastauksissa toivottiin lisää vieraspaikkoja ja asiointipaikkoja taloyhtiöiden tonteille. Näiden järjestäminen on taloyhtiöiden sisäinen asia. Taloyhtiö voi merkitä tontilleen paikan joko vain kotihoidolle tai yleisesti lyhytaikaiseen asiointiin, mikäli tällainen paikka voidaan pihaan järjestää. Kaikille tonteille ei uusia paikkoja mahdu ja asukkaidenkin autoille on liian vähän paikkoja. Tällöin kotihoidon ainoa vaihtoehto on usein lähistön kadunvarren paikat.

Sairaaloiden pihoihin toivottiin asiointipaikkoja

Kyselyssä nousi esille myös kotihoitoyritysten, apteekkien ja sairaaloiden piha-alueiden autopaikkojen riittämättömyys erityisesti lyhyeen asiointiin. Kotihoitaja saattaa esimerkiksi käydä useasti päivän aikana viemässä laboratorionäytteitä sairaalaan. Yksityisten kiinteistöjen paikoituksen järjestelyihin ei kaupunki voi puuttua, mutta kotihoitoyritysten kannattaa neuvotella näiden kanssa suoraan asiointipaikkojen järjestelyistä.

Kyselyn perusteella tehdään muutoksia kadunvarsipysäköintiin

Muutoksia kadunvarsipysäköintiin tehdään loppukesän ja syksyn aikana ja tilannetta seurataan. Ensisijaisesti muutokset koskevat aikarajoitettujen paikkojen muutoksia ja kiekkopaikkojen lisäämistä nyt ilmenneillä ongelma-alueilla.  Kyselyn tarkemmat tulokset ja niiden perusteella tehtävät muutokset julkaistaan syksyllä lomakauden jälkeen.