Hyppää sisältöön

Kintterönsuon alueella alkaa hulevesien kunnostustyö

Kaupunkiympäristön palvelualue, kunnallistekniikan yksikkö aloittaa Kintterönsuon alueen hulevesikunnostustyön ensi viikolla. Työkohde sijaitsee Pirttiharjun kaupunginosassa Hollolan kunnan rajalla Messiläntien ja Vesimäentien läheisyydessä olevalla luonnonsuojelualueella.

Työllä korjataan ja ehkäistään Kintterönsuon ja Kintterönlammen alueen hulevesivirtaamista aiheutuneita eroosio-ongelmia rakentamalla virtaamahidasteita ja eroosiosuojauksia lähikorttelin ja Hämeenlinnantien pintavesiä kokoavan suoja-altaan lähtevään purku-uomaan. Lisäksi tehdään lyhyt uusi ojaosuus, jolla ohitetaan ja suljetaan pintavesien valuminen Kintterönlampeen.

Nykyisen ojauoman virtaaman hidasteita ja eroosiosuojauksia rakennettaessa hyödynnetään uomassa olevia kiviä niiltä osin, kuin ne ovat helposti siirrettävissä. Mitään kaivutyötä kivien irrottamiseksi ei tehdä, jotta vältetään hienoaineksen irtoaminen. Tavoitteena on minimoida kiintoaineksen kulku uomassa, mistä syystä työtä ei tehdä runsaiden sadetapahtumien aikana.

Työalue on rajattu pinkillä viivalla maastokartalta.

Kohde sijaitsee pohjavesialueella ja lähes kokonaan luonnonsuojelualueella, suoja-allas kuitenkin sijaitsee sen ulkopuolella. Työssä toimitaan siten, että luonnonsuojelualueella kaadetaan puita mahdollisimman vähän ja luonnonsuojelualueen nykytila säilytetään. Työalueella on rajatusti tilaa käytettävissä ja työkoneet valitaan tästä syystä pienikokoisina.

Liikkuminen lähiympäristössä

Työmaa-alue sulkee Tapanilan perhelenkiltä Messiläntien sillalle nousevan ulkoiluväylän työmaan kohdalla sekä viime vuonna rakennetun Salpausselkä Trails- polkuverkoston ’Kintterön Kymppi’-reitin länsireunan työmaan kestoajaksi. Työmaan aikana työmaa-alueella liikkuminen on kielletty kokonaisuudessaan ja ulkoilijoiden tulee huomioida kaikki työmaa-alueen suojaus- ja rajausmerkinnät.

Ulkoilijoiden tulee huomioida työmaasta häiriintyneen maan pehmeys ja upottavuus työmaan päättymisen jälkeen ja sopeuttaa etenemisnopeus eri ulkoilumuodoissa tämän mukaan vahinkojen välttämiseksi.

Aikataulu

Työt aloitetaan viikon 16 aikana ja töiden arvioidaan kestävän 2 viikkoa riippuen työn aikaisista sääolosuhteista.

 

Tutustu tarkemmin Kintterön Kymppi -maastoliikuntapolkuun

Lisätietoja:

Kai Kouvo, valvoja-turvallisuuskoordinaattori
kai.kouvo@sitowise.com, p. 044 427 9641
Sitowise Oy

Markku Silvenius, viherrakennuttaja
markku.silvenius@lahti.fi, p. 050 559 4191
Lahden kaupunki