Hyppää sisältöön

Kirkonkylän koulurakennuksen radonpitoisuuksia alennetaan radonimurijärjestelmällä

Korjaavat toimenpiteet on aloitettu kesällä. Radonpitoisuuksien alentuminen tavanomaiselle tasolle todennetaan valvoville viranomaisille viimeistään tammikuun 2022 alkupuolella.

Lahden Tilakeskus toteutti Kirkonkylän koulurakennuksen alueen radonseurantamittaukset keväällä 2021. Kesällä saaduissa tuloksissa havaittiin radonpitoisuuksien ylityksiä ruokalan aulaosassa sekä kellarissa yhden opetustilan yhteydessä olevassa pienessä keittiötilassa ja tekstiililuokassa.

Koulun kesälomakauden aikana rakennuksen näiden osien lattiarakenteeseen rakennettiin radonimurijärjestelmän imupisteet. Järjestelmän putkitukset ja imurikoneistukset rakennetaan arviolta syyslomaviikolla 2021. Syyslomaviikon jälkeen tiloihin asennetaan radonpurkitukset, joiden avulla tilojen radonpitoisuuden muutokset todennetaan.

Asiasta on neuvoteltu radonpitoisuuksia valvovien viranomaisten eli säteilyturvallisuuskeskus STUKin sekä Lahden Ympäristöterveyden kanssa. Viranomaistahot edellyttävät, että radonpitoisuuksien alentuminen tavanomaiselle tasolle tulee todentaa viimeistään tammikuun 2022 alkupuolella.

Tilat ovat normaalisti käytettävissä. Korjausten valmistumiseen saakka suositellaan kyseisten tilojen ikkunatuuletusta mahdollisuuksien mukaan.

Asianosaisille tiedotetaan korjausten etenemisestä.

Lisätietoja

Radonmittaukseen ja -korjaukseen liittyen
Lahden Tilakeskus, Jussi Hietala, Sisäilma-asiantuntija, 044 482 6222, jussi.hietala@lahti.fi

Toimintaan liittyen
perusopetuspalvelut, Kirkonkylän koulun rehtori, Suvi Rantalainen, 040 725 4634, suvi.rantalainen@lahti.fi