Hyppää sisältöön

Kirkonkylän koulutiloissa ja Villa Piiparin päiväkodin Villa-toimipisteessä toiminnallisia muutoksia elokuusta 2024

Elokuussa 2024 Kirkonkylän ja Rakokiven kouluissa aloittaa ryhmät ekaluokkalaisia, esiopetusryhmä muodostetaan vain Rakokiven päiväkotiin. Niin ikään elokuussa Villa Piiparin päiväkodin Villa-toimipisteen uudet eskarilaiset aloittavat Lotilan koulun tiloissa ja yli 3-vuotiaat siirtyvät Villan yläkerroksiin toimipisteen pohjakerroksen heikentyneen kunnon vuoksi.

Kirkonkylän ja Rakokiven kouluihin ryhmät ekaluokkalaisia, esiopetusryhmä muodostetaan vain Rakokiven päiväkotiin

Tulevat esikoululaiset aloittavat elokuusta 2024 Rakokiven päiväkodissa Rakokiven monitoimitalo Loiston tiloissa. Syksystä 2025 alkaen myös kaikki ekaluokkalaiset aloittavat koulupolkunsa Rakokiven koulussa.

Nastolan itäisen alueen oppilasmäärät ovat vähentyneet siten, että kaikki tulevat esikoululaiset voidaan ohjata elokuussa 2024 Rakokiven uuden monitoimitalon nykyaikaisiin tiloihin. Ehjän koulupolkuperiaatteen mukaan esikoululaisten koulunkäynti jatkuu esiopetusvuoden jälkeen Rakokiven koulussa.

Tämän kevätlukukauden loppuun Kirkonkylän koululla toimii Aurinkorinteen päiväkodin esiopetusryhmä. Elokuusta 2024 aloittaa uusi esiopetusryhmä Rakokiven päiväkodissa. Laajempia varhaiskasvatusaikoja tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään edelleen Aurinkorinteen päiväkodissa.

Palveluverkkotarkastelun yhteydessä myöhemmin kevätkaudella 2024 päätetään Kirkonkylän koulutyön jatkumisesta ja tilatarpeesta.

Villa Piiparin päiväkodin Villa-toimipisteen pohjakerrokselle korvaavia tiloja

Villa Piiparin päiväkodin Villa-toimipisteen pohjakerroksen kunto on heikentynyt, minkä vuoksi pohjakerroksen tilat tullaan rajaamaan pois käytöstä. Elokuussa 2024 uudet eskarilaiset aloittavat Lotilan koulun tiloissa. Pohjakerroksen tilassa nyt toimivat yli 3-vuotiaat siirtyvät elokuun alussa Villan yläkerroksiin, jotka ovat edelleen normaalisti käytettävissä.

Tammikuussa tehtiin Villan pohjakerroksen portaikon aulan lattiapäällystekorjauksia. Korjauksen yhteydessä tehtyjen havaintojen pohjalta ryhdyttiin selvittämään pohjakerroksen rakenteiden kuntoa kuntokartoitusluontoisin toimin osana rakennuksen ylläpidollisia toimia. Kartoituksessa selvitettiin pohjakerroksen alapohjan, väliseinien sekä maanvastaisten seinärakenteiden kosteusteknistä kuntoa.

Kartoituksen perusteella näissä pohjakerroksen rakenteissa on havaittavissa kosteuspoikkeamia. Lisäksi kartoituksen yhteydessä havaittiin aistinvaraisia viitteitä alapohjarakenteen sekä maanvastaisten seinärakenteiden mikrobivaurioitumisesta. Mikrobivaurioiden laatu ja laajuus eivät ole kuitenkaan vielä kartoituksen tuottaman tietouden pohjalta hahmottuneet, nämä asiat selviävät myöhemmin toteutettavan kuntotutkimuksen yhteydessä.

Pohjakerroksen tilat rajataan pois käytöstä, ja lisäksi ryhdytään valmistelemaan koko rakennuksen kosteus- ja sisäilmateknistä kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksella selvitetään koko rakennuksen kunto, terveellisyyteen liittyvät korjaustarpeet sekä kunnon vaikuttavuus sisäilmaan ja tilojen terveellisyyteen. Tavoitteena on, että kuntotutkimus valmistuisi 2024 vuoden aikana.

Kevään aikana päiväkodille tullaan perustamaan kaupungin sisäilmatoimintamallin mukainen kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä.

Villa Piiparin päiväkoti toimii nyt kolmessa eri talossa, Ainola ja Villa Kymintiellä, Onnela Onnelantiellä. Villa Piiparin Villa on 30-luvulla rakennettu hirsitalo, joka on toiminut päiväkotina vuodesta 1998. Varhaiskasvatuspaikkoja näissä kolmessa talossa on yhteensä 135. Villassa on nyt kaksi lapsiryhmää, yhteensä 42 varhaiskasvatuspaikkaa.

Lisätietoja

Varhaiskasvatuspalvelut, Mika Harju, varhaiskasvatusjohtaja, 050 559 7901
Perusopetuspalvelut, Kirsikka Saresma, palvelupäällikkö, 044 482 6409

Villa Piiparin osalta
Lahden Tilakeskus, Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, jussi.hietala@lahti.fi, 044 482 6222
Kaupungin sisäilmatoimintamalli (PowerPoint-esitys) https://www.lahti.fi/tiedostot/sisailmatoimintamalli/