Hyppää sisältöön

Kisapuiston stadionin pääkatsomon hankesuunnitelma hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnassa

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnalle esitetään, että se antaa lausuntonsa konserni- ja tilajaostolle Kisapuiston stadionin pääkatsomon hankesuunnitelmasta jatkovalmistelun lähtökohdaksi. Lautakunta kokoontuu 15.6.2022. Konserni- ja tilajaosto päättää hankesuunnitelmasta 20.6.2022.

Valmistelun etenemisestä

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kisapuiston kokonaissuunnitelman lokakuussa 2021 ja samalla edellyttänyt, että uuden pääkatsomorakennuksen hankesuunnittelu käynnistetään välittömästi. Jalkapallostadionin toteuttamis- ja operointimallista kaupunginhallitus päättää erikseen asiaa koskevien kumppanuusneuvottelujen päätyttyä.

Konserni- ja tilajaosto on tammikuussa 2022 linjannut, että Kisapuiston pääkatsomorakennus toteutetaan mahdollisimman suurelta osin puurakenteisena. Lopullinen rakenneratkaisu valitaan materiaalivaihtoehtojen rakennettavuuden sekä niiden seurannaisvaikutusten perusteella.

Kisapuiston stadionin pääkatsomon hankesuunnitelma

Kisapuiston stadionin pääkatsomon hankesuunnitelma on laadittu Kisapuiston kokonaissuunnitelman pohjalta seuraavin tarkennuksin:

– Pääkatsomorakennus toteutetaan kolmekerroksisena, ja yleisökapasiteetti on noin 2000 istumapaikkaa.
– Pääkatsomorakennus toteutetaan UEFA 3 -kategorian mukaisena kaikilta muilta kuin yleisökapasiteettia koskevilta osiltaan. Rakennus on myöhemmin täydennettävissä päätykatsomoin, jolloin täytyy myös UEFA 3 -kategorian yleisökapasiteettia koskeva vaatimus vähintään 4500 katsojasta.
– Hankesuunnitelma on laadittu kaupungin investointihankkeen periaattein. Mahdollisesta muusta toteutus- ja operointimallista johtuvat vaikutukset otetaan huomioon erillisen päätöksen perusteella.
– Rakennus toteutetaan Konserni- ja tilajaoston rakenneratkaisua koskevan linjauksen mukaisena noudattaen vähähiilisen rakentamisen periaatteita.
– Ympäristönäkökohtiin kiinnitetään erityistä huomiota muun muassa kiertotalouden ja hulevesien hallinnan osalta.

Lopullinen suunnitteluratkaisu tarkentuu jatkosuunnitteluvaiheessa. Katsomo voidaan alueelle rakentaa nykyisen asemakaavan perusteella.

Hankesuunnitelman rakentamiskustannukset ovat 13,831 M€ sekä vanhan katsomon purkukustannukset noin 90 000 €. Kokonaisuutta voidaan lisäksi täydentää UEFA 3 -kategoriatason kokonaan mahdollistavilla päätykatsomorakenteilla, joiden arvioidut rakentamiskustannukset ovat noin 3,887 M€.

Pääkatsomorakennuksen vuokra kaupungin sisäisen vuokran periaattein arvioituna on yhteensä 98 500 € / kk, vuodessa 1 182 000 €.

Hankkeen toteutusaikataulu riippuu muun muassa valittavasta toteutusmuodosta. Nopeimmillaan hanke valmistuisi vuoden 2024 lopussa.

Taloussuunnitelmassa 2022−24 hankkeen rahoitukseen on varattu 8,9 milj. euroa. Varaus perustuu Kisapuiston hyväksyttyyn kokonaissuunnitelmaan, jossa pääkatsomorakennus on esitetty aikaisemman Spatium Toimitilat Oy:n suunnitelmaversion mukaisena.

Hankesuunnitelmasta on tehty vaikutusten ennakkoarviointi

Kuntalaisnäkökulmasta Kisapuiston stadionin pääkatsomo parantaa olosuhteita urheilu- ja liikuntatapahtumien seuraamiseen ja järjestämiseen. Lisäksi uudistetulla stadionilla on mahdollista järjestää paljon muutakin toimintaa. Urheilijoiden, liikunnan harrastajien sekä toiminnan ja tapahtumien järjestäjien toimintaedellytykset paranevat ajanmukaisten pukusuoja-, huolto- ja oheistilojen ansiosta.

Ympäristönäkökulma otetaan huomioon vähähiilisen rakentamisen, kiertotalouden sekä hulevesien hallinnan kautta. Hanke vaikuttaa myönteisesti kaupungin vetovoimaan ja sitä kautta tuottaa taloudellisia hyötyjä pidemmällä tarkastelujaksolla.

Alueen ulkokenttärakentaminen alkaa kesä-heinäkuussa

Kisapuiston kokonaissuunnitelman toteuttaminen käynnistyy kesä-heinäkuun vaihteessa, kun alueen ulkokenttärakentaminen alkaa. Rakenteille tulee uusi pesäpallotekonurmi ja tekojäärata stadionin vieressä.

Kisapuiston kokonaissuunnitelmaan sekä Kisapuiston stadionin pääkatsomon hankesuunnitelmaan voi tutustua kaupungin lahti.fi -verkkosivuilla.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
Lahden Tilakeskus
Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, p. 050 65861
Toimitilajohtaja Jouni Arola, p. 050 559 4227

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist, p. 050 383 6574
Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, p.050 559 4145

Linkki Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksen 15.6.2022 esityslistaan
Linkki Kisapuiston pääkatsomon hankesuunnitelma liitteineen 07062022
Linkki Kisapuiston kokonaissuunnitelmaan 29.9.2021