Hyppää sisältöön

Kivimaan koululle esitetään melusuojauksen rakentamista

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee 16.2. melusuojauksen rakentamista Lahdenkadulle. Listalla on myös huhtikuun omakotitonttihaun käsittely. Uusia tontteja on tulossa kevään hakuun yhteensä 25.
Asumista Lahdessa

Lahdenkadun melusuoja Kivimaan koulun kohdalle

Lautakunta käsittelee Lahdenkadun katusuunnitelmaehdotusta. Ehdotus koskee melusuojauksen rakentamista Kivimaan koulun kohdalle, välille Mukkulankatu–Heinlammintie.

Vilkkaasti liikennöidyn, nelikaistaisen Lahdenkadun melu kantautuu koulun pihalle ja pihan meluarvot ylittävät oppilaitoksille asetetun 55 desibelin ohjearvon. Melusuojauksella koulun liikunta- ja ulkoilualueiden meluarvot pysyvät ohjearvon sisällä.

Melusuojaus toteutetaan noin 300 metrin matkalle Lahdenkadun varteen. Meluseinä on sovitettu koulun kohdalle niin, että se voidaan toteuttaa ilman merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin.

Meluseinä koostuu kolmesta erillisestä osasta, jotka poikkeavat toisistaan ulkonäöllisesti sekä rakenteeltaan. Seinään on muun muassa varattu paikkoja graafiselle betonitaiteelle, josta Kivimaan koulun oppilaat pääsevät tekemään ehdotuksia.

Huhtikuun tonttihakuun 25 omakotitonttia

Kaupunkiympäristölautakunta luovuttaa keväisin ja syksyisin uusia omakotitontteja. Huhtikuun tonttihakuun esitetään tontteja Etelä-Kytölästä, Kilpiäisistä ja Villähteeltä. Valtaosa tonteista on Kytölässä ja niille tonteille pääsee rakentamaan heti. Villähteen tonteille pääsee rakentamaan 1.6. ja Kilpiäisten tonteille 1.9. lähtien. Tonttien keskikoko on 910 m2.

Uudet tontit luovutetaan vain yksityisille rakentajille ja kaupunkiympäristölautakunta valitsee tonttien saajat hakemusten perusteella.

Uusien tonttien lisäksi Lahden kaupungilla on vapaasti kuukausittain haettavia omakotitontteja. Nämä tontit ovat jääneet jakamatta kevään tai syksyn hakukierroksella tai palautuneet varauksesta tai vuokrauksesta. Kyseisten tonttien luovuttamisesta päättää kaupungingeodeetti kuukausittain.

Viime vuonna Lahden kaupunki luovutti yhteensä 114 tonttia. Vuonna 2020 määrä oli 85.

Huhtikuun haun omakotitontteihin voi tutustua myös Raksa-messuilla 11.-13.3.

Kaupunkiympäristölautakunta 16.2.2022

Aihealueet