Hyppää sisältöön

Kolme leikkialuetta poistuu käytöstä, kaksi peruskorjattu

Syksyn aikana käytöstä poistetaan kolme leikkialuetta. Kahden leikkialueen peruskorjaus on valmistunut tänä kesänä.
Mukkulan kartanon leikkialue kesällä
Mukkulan kartanon peruskorjattu leikkialue

Syksyn 2022 aikana Lahden kaupungin viheralueilta poistetaan käytöstä kolme leikkialuetta. Leikkialueiden vähentäminen perustuu vuonna 2018 Teknisen ja ympäristölautakunnan hyväksymään Leikkialueiden palveluverkkotarkasteluun. Tänä vuonna poistettavia leikkialueita ovat Aurapuiston leikkialue Launeella, Merrasjärven uimarannan leikkialue ja Mustankallionpuiston leikkialue Kivistönmäellä.

Urheilumahdollisuudet säilyvät

Aurapuiston leikkialueelta poistetaan leikkivälineet ja muut varusteet, kuten roska-astia ja valaisinpylväs. Aurapuiston alueesta rakennetaan hoidettu viheralue. ”Nykyiselle hiekkapintaiselle leikkialueelle kylvetään kuivan kasvupaikan niitty ja alue säilyy avoimena viheralueena. Viereinen pieni hiekkakenttä tulee säilymään nykyisellään, mutta kentän aitaa korjataan, ruusupensaat leikataan alas ja kentän laidoilla kasvavista syreeneistä ja pihlajista poistetaan kuolleita oksia”, kertoo suunnitteluhortonomi Anniina Saimakoski.

Merrasjärven uimarannalta poistetaan yksi keinuteline, mutta siellä säilyy jatkossakin mahdollisuus pelata lentopalloa ja urheilla ulkokuntoilulaitteissa. Mustankallionpuiston leikkialue sijaitsee Kivistönmäellä metsäisessä ympäristössä Lehmusreitin varrella. Sieltä poistetaan leikkivälineet ja muut varusteet, mutta alueella säilyy nykyinen hiekkakenttä.

Tavoitteena monipuolisemmat leikkialueet

Leikkialueiden poistot perustuvat Leikkialueiden palveluverkkotarkasteluun, jonka mukaisesti kehittämisen suuntana on asuinalueittain yhden isomman leikkialueen kehittäminen ja monipuolistaminen sekä vähemmällä käytöllä olevien karsiminen. Näin monipuolistetaan asuinalueiden isompia leikkialueita kaikenikäisille. Tarkoitus on, että tulevaisuudessa leikkialueita on määrällisesti vähemmän, mutta ne ovat entistä laadukkaampia ja monipuolisempia.

Leikkialueet valittiin poistettavaksi, mikäli ne on todettu huonokuntoisiksi tai ne eivät täytä EU:n turvallisuusnormeja, sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan, korvautuvat uuden asemakaavan myötä uudella puistolla tai ovat vähäisellä käytöllä. Poistettu leikkialue voi jäädä osaksi rakennettua viheraluetta, tai se voidaan kunnostaa luonnonmukaiseksi taajamametsäksi. Hyväkuntoisia välineitä hyödynnetään olemassa olevilla leikkialueilla.

Tänä vuonna kaksi uutta ja kaksi peruskorjattua puistoa

Leikkialueiden toimenpidesuunnitelman 2018–2027 mukaisesti vuosittain peruskorjataan 2–3 leikkialuetta. Tänä vuonna on kunnostettu Mukkulan kartanon leikkialue ja Patokoskenpuiston leikkialue. Peruskorjattavia leikkialueita on vuosina 2018–2022 yhteensä 11 kappaletta.

Lisäksi vuosina 2018–2027 arvioidaan rakennettavaksi yhteensä noin 11 uutta leikkialuetta, pääosin uusien asuinalueiden yhteyteen. Tänä vuonna uudiskohteita on kaksi: Rakokiven kulttuuripuisto, joka valmistuu syksyn aikana, sekä Hennalan Lääkintälotanpuiston leikkialue.

Leikkialueiden palveluverkkotarkastelu 2018-2027

Lisätietoja