Hyppää sisältöön

Kommentoi ehdotuksia Aleksanterinkadun ylikulkusillasta

Neljä suunnitteluryhmää ovat valmistelleet ehdotuksensa siitä, millainen Hämeenmaan hotellihuoneistot yhdistävä Aleksanterinkadun ylikulkusilta voisi olla. Ehdotukset ovat esillä ja avoimesti kommentoitavissa 9.–30.4.2021.
Lento on yksi neljästä arkkitehtuurikilpailun ehdotuksesta.

Kilpailuehdotusten nimet ovat HiljainHalo, Lento ja Seitti. Kilpailun voittaja julkistetaan toukokuun aikana.

Tutustu ehdotuksiin

Ehdotuksiin voi tutustua verkossa osoitteessa www.lahti.fi/aleksanterinkatu. Lahden kaupunki on myös avannut verkkoon keskustelu- ja kommentointimahdollisuuden. Ehdotukset tulevat esille myös Hämeenmaan tiloihin Aleksanterinkadun varrelle.

Kilpailun tuomaristo tekee lopullisen valinnan palkittavista ehdotuksista. Tuomaristo on sitoutunut tutustumaan esitettyihin kommentteihin ja käyttää niitä apunaan työssään. Kommentteja hyödynnetään myös mahdollisessa kaavoitustyössä.

Tutustu ehdotuksiin ja kommentoi

Taustaa arkkitehtuurikilpailusta

Arkkitehtuurikilpailu on osa asemakaavoitusprosessia. Kilpailun järjestävät Lahden kaupunki ja Osuuskauppa Hämeenmaa yhteistyössä. Kilpailun ja mahdollisen sillan rakennuskustannuksista vastaa Hämeenmaa.

Kilpailuehdotusten pohjalta arvioidaan, onko Aleksanterinkadulle mahdollista rakentaa taloudelliset reunaehdot ja kaupunkikuvalliset vaatimukset täyttävä silta. Nähtävillä olevien ehdotusten perusteella tuomaristo tekee päätöksen sillan jatkosuunnittelun kohtalosta.

Arkkitehtuurikilpailu järjestettiin kutsumenettelyllä. Tammikuussa kilpailuun ilmoittautui 23 suunnitteluryhmää. Niistä neljä seuraavaa valittiin osallistumaan kilpailuun eli tekemään ehdotuksensa ylikulkusillasta:

  • Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy & SWECO
  • Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja WSP Finland Oy
  • Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Buro Happold Engineering Ltd. sekä UKI Arkkitehdit Oy
  • Arkkitehtitoimisto Ruskeepää & Josef Kolb AG & Insinööritoimisto Pontek

Lisätietoja arkkitehtuurikilpailusta