Hyppää sisältöön

Konserni- ja tilajaosto 1.6.2020

Konserni- ja tilajaosto käsitteli hybridihallituksien muodostamista Lahti-konsernin osakeyhtiöiden johtoon.

Konserni- ja tilajaostolle esiteltiin kolme mallia, joita voidaan hyödyntää riippumattomien jäsenien ja hallituspaikkojen määrän valinnassa. Lahdessa on 12 sellaista yhtiötä, joiden liiketoiminnan laajuuden ja yhtiön kehityksen vuoksi olisi perusteltua vahvistaa yhtiöiden hallituksia riippumattomilla asiantuntijoilla. Lahti-konsernin yhtiöiden hallituksissa on tällä hetkellä 16 henkilöä kunnallispolitiikan ulkopuolelta, eli 13 prosenttia kaikista hallituksen jäsenistä. Luottamushenkilöpaikkoja konserniyhtiöissä on yhteensä 127.

Listattujen yhtiöiden Hyvä hallinnointitapa -ohjeistuksen mukaan yhtiöissä tulee olla vähintään kaksi jäsentä, jotka ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tampereella ja Oulussa konserniyhtiöiden hallituksissa on kolmannes jäsenistä riippumattomia. Lahdessa tämä tarkoittaisi 42 uuden asiantuntijan valintaa.

Konserni- ja tilajaosto päätti myöntää kaupunginjohtajalle mahdollisuuden nostaa Lahden Pysäköinti Oy:n luottolimiittiä 300 000 euroon.

Konserni- ja tilajaosto päätti myös kaupungin edustajan määräämisestä Työterveys Wellamo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä ehdokkaiden nimeämisestä yhtiön hallitukseen.

Konserni- ja tilajaosto teki kaikki päätökset esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä, 044 324 3342
kehityspäällikkö Veli-Pekka Ignatius, 044 716 1895

Aihealueet