Hyppää sisältöön

Konserni- ja tilajaosto 10.10.

Konserni- ja tilajaosto hyväksyi Lahti Aqua Oy:n, Lahden Talot Oy:n, Spatium Toimitilat Oy:n, Paavolakiinteistöt Oy:n ja Lahden Pysäköinti Oy:n omistajastrategiat.

Lahti-konsernin merkittävimmille osakeyhtiöille on laadittu kirjalliset omistajastrategiat, joissa linjataan omistamisen tarkoitus, tavoitteet, riskit ja kehittämistavoitteet.

Konserni- ja tilajaosto päätti pyytää elinvoima- ja työllisyysjaostoa laatimaan Lahden kaupungille tapahtumastrategian, jonka laatimisen jälkeen jaosto ottaa kantaa tapahtumayhtiöiden omistajastrategiseen ohjaukseen.

Jaosto merkitsee tiedoksi luottoriskiarvioinnit. Konsernin tytäryhteisöjen taloudellista suoriutumista ja toimintaympäristöä arvioi luottoriskien hallinnan työryhmä. Työryhmä tekee vuosittain yhtiökohtaiset riskiarvioinnit, jotka esitellään konserni- ja tilajaostolle.

Konserni- ja tilajaosto päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Jorma Ratia
p. 044 716 1215

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius
p. 044 716 1895