Hyppää sisältöön

Konserni- ja tilajaosto 12.10.2020

Konserni- ja tilajaosto päätti hyväksyä kiinteistösijoitusyhtiö Hemsö Suomi Oy:n kanssa tehtävän aiesopimuksen.

Aiesopimuksen mukaan kaupunki myy Lahden keskustassa sijaitsevan Paavolan kampusalueen olemassa olevat ja rakennettavat rakennukset Hemsölle. Tontit pysyvät kaupungin omistuksessa ja kaupunki vuokraa maan kiinteistösijoitusyhtiölle pitkäaikaisilla maanvuokraussopimuksilla. Hemsö vuokraa rakennusten tilat takaisin kaupungille 15 tai 20 vuoden määräaikaisilla vuokrasopimuksilla.

Konserni- ja tilajaos teki päätöksen tutustuttuaan hankkeen kokonaistalouteen ja riskien hallintaan. Lahden kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2020 talousarvion yhteydessä, että Paavolan kampusalueelle voidaan hakea ulkopuolista omistajaa. Jos kauppa toteutuu aiesopimuksen mukaisilla ehdoilla vuoden 2021 alussa, toteutuu kiinteistön myynnistä kaupungille n. 10 milj. euron myyntivoitto.

Aiesopimuksella Lahden kaupunki ja Hemsö Suomi Oy sopivat muun muassa rakennusten kauppahinnasta, maanvuokrasopimusten ja vuokrasopimusten pääehdoista sekä rakennusten kauppakirja ja vuokrasopimusten laatimisesta. Kaupungin ehtona järjestelyssä on tonttien säilyttäminen kaupungin omistuksessa. Kaupunki vuokraa pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella tavanomaisin ehdoin kiinteistösijoittajalle. Lisäksi sovitaan järjestelyn toteuttamisen aikataulusta ja Hemsön yksinoikeudesta Paavolan kampusaluetta koskevaan järjestelyyn aiesopimuksen ajan. Aiesopimus on voimassa 28.2.2021 saakka.

Renkomäen monitoimitalon hankkeelle aloituslupa

Konserni- ja tilajaosto päätti myöntää Renkomäen monitoimitalon hankkeelle aloitusluvan. Hanke toteutetaan elinkaarimallilla. Päätöksen myötä hankkeeseen voidaan valita palveluntuottaja. Lisäksi jaosto päätti ottaa Renkomäen monitoimitalon uudisrakennuksen tämän vuoden käyttösuunnitelmaan uudeksi työkohteeksi. Hankkeen investointikustannukset alittuvat n. kahdella miljoonalla eurolla budjetoidusta.

Kaupungille puurakentamisen tiekartta

Konserni- ja tilajaos päätti pyytää selvitystä puurakentamisen kohteista. Tätä varten valmistellaan tiekartta puurakentamisen edistämisestä ja toteuttamisesta Lahdessa vuosina 2021-2023.

Konserni- ja tilajaosto teki kaikki päätökset esityslistan mukaan.

Lisätietoja:

konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä, 044 324 3342
konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, 044 716 1895