Hyppää sisältöön

Konserni- ja tilajaosto 12.9.

Konserni- ja tilajaosto päätti kaupunginhallitukselle esitettävät konserniyhtiökohtaiset tavoitteet ensi vuodelle ja yhtiöiden taloussuunnitelman vuosille 2023–2025.

Yhtiökohtaiset tavoitteet on tehty kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelua varten. Konserni- ja tilajaoston puheenjohtajisto on yhdessä virkamiesten kanssa käynyt yhtiökohtaiset neuvottelut ensi vuoden tavoitteista.

Jaosto merkitsee tiedoksi Lahden Tilakeskuksen puolivuotisraportin. Lisäksi jaosto päätti kaupunginhallitukselle esitettävän Lahden Tilakeskuksen talousarvion vuodelle 2023 ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman.

Lisäksi konserni- ja tilajaosto hyväksyi Työterveys Wellamo Oy:n päivitetyn osakassopimuksen. Osakassopimusta on päivitetty niin, että se mahdollistaa osakeluovutuksen myös muille kuin hankintayksiköille.

Konserni- ja tilajaosto päätti asiat esityslistan mukaisesti. Lisäksi Lahti Energia Oy:n hallitukseen uudeksi jäseneksi valittiin Mira Nieminen.

Lisätietoja:

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Jorma Ratia, p. 044 716 1215

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895