Hyppää sisältöön

Konserni- ja tilajaosto 15.2.2021

Konserni- ja tilajaosto antoi omistajapoliittisen lausunnon Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:lle ja käsitteli konserniyhtiöiden laina-aikojen pidennystä.

Konserni- ja tilajaosto päätti omistajapoliittisena lausuntona hyväksyä Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n strategisen suunnan, joka mahdollistaa osakepohjan laajentamisen osakemyynnillä. Osakepohjan laajentaminen ei saa vaarantaa in-house asemaa ja niihin tulee soveltaa hankintalain säännöksiä.

Konserni- ja tilajaosto päätti hyväksyä Lahti Aqua Oy:n ja Salpakierto Oy:n laina-aikojen pidennykseen liittyvän riskilisäyksen. Muutos koskee Lahti Aqua Oy:n lainoja yhteensä 4 426 662 eurolla ja Salpakierto Oy:n lainoja yhteensä 3 255 005 eurolla. Yhtiöt ovat välittäneet kyseiset lainat edelleen LABIO OY:lle. Laina-aikoja on pidennetty vuoteen 2033 saakka tavoitteenaan helpottaa LABIO OY:n vaikeutunutta taloustilannetta. Markkinatilanne jätemarkkinoilla on viime vuosina kiristynyt, mikä on vaikuttanut negatiivisesti LABIO OY:n tulonmuodostukseen. Lisäksi yhtiön tulot vähenivät merkittävästi koronapandemian myötä.

Jaosto päätti nimetä edustajan Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja Riihelän Huolto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jaoston jäsenet Pekka Komu ja Jenna Koskelo.

Konserni- ja tilajaosto päätti asiat esityslistan mukaisesti.

15 § Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

Päätösehdotus hyväksyttiin täydennettynä siten, että kaupunginhallituksen 25.1.2021 § 39 antamaa omistajapoliittista linjausta tulee noudattaa.

Lisätietoja:

konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä, 044 324 3342

konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, 044 716 1895

Aihealueet