Hyppää sisältöön

Konserni- ja tilajaosto 15.3.2021

Konserni- ja tilajaosto käsitteli Historiallisen museon peruskorjausta ja Työterveys Wellamo Oy:n aikomusta perustaa tytäryhtiö.

Konserni- ja tilajaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta, että esityslistan asia 24 § ”Historiallinen museon rakennuksen korjaukset ja muutostyöt” siirretään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja että päätöksessä tulee huomioida investointikustannukset, käyttökulut, tilaratkaisut, elinvoima, kulttuurinäkökulma, museoverkko sekä kaupungin kokonaisuus.

Konserni- ja tilajaosto päätti yksimielisesti siirtää asian 29 § ”Omistajapoliittinen kannanotto Työterveys Wellamo Oy:n tytäryhtiön perustamiseen” kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Jaostolle esiteltiin konserniyhtiöiden hallitusten arvioinnin tulokset. Yhtiöiden arviot jaoston toiminnasta ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Konserniyhtiöiden hallitukset arvioivat yhteistyötä konserni- ja tilajaoston kanssa vuosittain tehtävällä kyselyllä.

Konserni- ja tilajaosto päätti asiat muutoin esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä, 044 324 3342
konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, 044 716 1895

Aihealueet