Hyppää sisältöön

Konserni- ja tilajaosto 17.5.2021

Jaosto käsitteli Salpakierto Oy:n lainojen uudelleenjärjestelyä.

Konserni- ja tilajaosto hyväksyi Salpakiero Oy:n lainojen uudelleenjärjestelyn ja laina-ajan pidennyksen. Salpakiero Oy:n viisi lainaa, yhteensä 9 884 478 euroa, yhdistetään yhdeksi lainaksi. Lainan eräpäivä on 31.5.2031. Järjestelyn myötä laina-aika pitenee osalla yhdistettävistä lainoista.

Lainajärjestelyjen tarkoituksena on selkeyttää tytäryhteisöjen antolainojen ehtoja, vähentää lainojen kappalemäärää sekä muuttaa lainaehtoja vastaamaan paremmin kaupungin käytäntöjä.

Konserni- ja tilajaosto päätti asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia:

51 – 53 §:t Yhtiökokousasiat – ehdokkaiden nimeäminen yhtiöiden hallituksen jäseniksi

Jaosto nimesi ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi samat henkilöt kuin edellisenä vuonna.

55 § Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Aqua Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

Esittelijä peruutti päätösehdotuksensa, asia käsitellään jaoston kesäkuun kokouksessa.

56 § Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

Esittelijä muutti päätösehdotustaan: ”Konserni- ja tilajaosto päättää määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 20.5.2021 alkaen klo 10.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi avata kokous ja keskeyttää se heti ja että yhtiökokousta jatketaan 23.6.2021. Samalla konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.”  Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

57 § Akordin antaminen Lahden Jäähalli Oy:lle

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Aleksi Mäntylä ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun. Jaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Lisätietoja:

konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä, 044 324 3342
konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, 044 716 1895

Aihealueet