Hyppää sisältöön

Konserni- ja tilajaosto 17.8.2020

Jaosto käsitteli muun muassa Lahden Tilakeskuksen vuoden 2021 talousarvioesitystä.

​Konserni- ja tilajaostolle esiteltiin Lahden Tilakeskuksen vuoden 2021 talousarvioesitys ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma. Tilakeskuksen talonrakennuksen investointiohjelma vuosille 2021-2025 alittaa talousarvioraamin sekä voimassa olevan taloussuunnitelman. Tilakeskus jatkaa Lahden kaupungin toimitilakannan uudistamista ja kehittämistä pitkäjänteisesti. Ensi vuonna valmistuvia rakennushankkeita ovat Rakokiven monitoimitalo ja Kivimaan koulun laajennus. Vuokrahankkeista on tulevan vuoden aikana tarkoitus käynnistää Rantakartanon uimahallihanke.

Talouden tasapainottamiseksi on valmisteltu erilaisia toimenpiteitä. Kaupungin omien palveluiden tilankäyttöä keskitetään, tilojen yhteiskäyttöä ja käyttöastetta pyritään lisäämään. Tarpeettomaksi käyvistä tiloista luovutaan rakennuksia realisoiden ja tarvittaessa purkaen. Tiloja tarjotaan myös yksityisille palveluntuottajille ostettavaksi tai vuokrattaviksi. Näin kaupungin omistamiin rakennuksiin sitoutunutta pääomaa voidaan vapauttaa muuhun käyttöön ja kohdistaa käyttötalousmenoja tehokkaasti hyödynnettäviin tiloihin sekä vapauttaa kaavoitettuja tontteja arvokkaampaan käyttöön. Investointien rahoittamiseksi pyritään löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja esimerkiksi kumppanuushankkeilla ja vuokraamalla.

Konserni- ja tilajaoston päätökset

Konserni- ja tilajaosto päätti hyväksyä LABIO Oy:n ja Kuntarahoitus Oyj:n välillä solmittujen lainasopimusten mukaisten lainojen lyhennysten lykkäykset ja sen, että muutos koskee Lahden kaupungin vastuuta takaajana. Lyhennyssuunnitelman muuttaminen ei lisää kaupungin vastuita takaajana, mutta vaikuttaa takausvastuun jakautumiseen jäljellä olevalle takausajalle. Lainojen takausvastuu kaupungille on noin 2,7 miljoonaa euroa.

Konserni- ja tilajaosto päätti kaupungin edustajien määräämisestä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Lahden Talot Oy:n ylimääräisiin yhtiökokouksiin sekä toimintaohjeiden antamisesta yhtiökokousedustajille.

Konserni- ja tilajaosto teki kaikki päätökset esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä, 044 324 3342
konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, 044 716 1895

Aihealueet