Hyppää sisältöön

Konserni- ja tilajaosto 18.1.2021

Jaosto päätti hyväksyä Paavolan kampuksen myynnistä kiinteistösijoitusyhtiö Hemsö Suomi Oy:n kanssa tehdyn aiesopimuksen.

Aiesopimuksen mukaan kaupunki myy Lahden keskustassa sijaitsevan Paavolan kampusalueen olemassa olevat ja rakennettavat rakennukset Hemsölle. Tontit pysyvät kaupungin omistuksessa ja kaupunki vuokraa maan kiinteistösijoitusyhtiölle pitkäaikaisilla maanvuokraussopimuksilla.

Hemsö vuokraa rakennusten tilat takaisin kaupungille erillisillä joko 15 tai 20 vuoden määräaikaisilla vuokrasopimuksilla. Kunkin kohteen vuokrakausi alkaa kohteen rakennushankkeen valmistuttua. Vuokrasopimukset ovat tyypiltään ns. brutto- tai kokonaisvuokrasopimuksia, eli vuokralaiselta ei laskuteta erikseen kohteen käyttö-, hoito-, ylläpito- tai vuosikorjauskustannuksia. Kaupungilla on oikeus jatkaa vuokrasopimuksia samoin ehdoin yhdellä 10 vuoden lisäkaudella.

Aiesopimuksella Lahden kaupunki ja Hemsö Suomi Oy sopivat muun muassa rakennusten kauppahinnasta, maanvuokrasopimusten ja vuokrasopimusten pääehdoista sekä rakennusten kauppakirja ja vuokrasopimusten laatimisesta. Lisäksi sovitaan järjestelyn toteuttamisen aikataulusta.

Konserni- ja tilajaosto hyväksyi Lahden Tilakeskuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2021. Jaosto sai tilannekatsauksen luottoriskiarvioinnin tuloksiin Lahti-konsernin yhtiöissä.

Konserni- ja tilajaosto teki kaikki päätökset esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia:

5 § Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n tytäryhtiön Ateriasisko Oy:n hallituksen kokouspalkkioiden määrittely

Jaoston jäsen Toni Putula ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

11 § Muut asiat

Jaosto päätti pyytää Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n tytäryhtiön Ateriasisko Oy:n liiketoimintasuunnitelman.

Lisätietoja:

konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä, 044 324 3342

konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, 044 716 1895

Aihealueet