Hyppää sisältöön

Konserni- ja tilajaosto 18.5.2020

Konserniyhtiöt mukaan elvytystoimin koronavirusepidemian aikana.

Konserni- ja tilajaosto edellyttää, että Lahti-konsernin yhtiöt noudattavat kaupunginhallituksen linjauksia koronavirusepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Kaupunginhallitus päätti 20.3.2020 elvytystoimenpiteistä, joilla pyritään lieventämään koronavirusepidemian vaikutuksia yritysten toimintaan. Lahden kaupunki suosittelee linjauksessaan, että kaupungin ja sen tytäryhtiöiden tulee harkita yritysvuokralaisten maksuihin kohdistuvia huojennuksia. Lisäksi konserniyhtiöt tekevät yrityskohtaiset suunnitelmat toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Jaosto arvioi kaupungin omistajapolitiikan onnistuneeksi

Konserni- ja tilajaosto on tehnyt itsearvioinnin omasta toiminnastaan. Konserniyhtiöiden omistajapolitiikka koettiin yleisesti onnistuneeksi. Arvion mukaan jaosto oli erityisen tyytyväinen omistuksille asetettuihin tuottovaatimuksiin, konserniyhteisön hallintomuodon valitaan, sekä konserniyhtiöiden osallistumiseen kuntien strategisten tavoitteiden toteuttamiseen. Konserni- ja tilajaosto toivoi omistajapolitiikkaa kehitettävän tiivistämällä yhtiömäärää ja lisäämällä huomiota oleellisiin kaupungin toimintoihin.

Lisäksi Lahti-konsernin yhtiöiden hallitukset arvioivat konserni- ja tilajaoston toimintaa. Konserniyhtiöt arvioivat yhteydenpitoa konserni- ja tilajaostoon, yhtiön omistajan asettamia tavoitteita sekä viranhaltijan osallistumista yhtiön kokouksiin.

Konserni- ja tilajaosto on itsearvion mukaan onnistunut konsernin rakenteen kehittämissä ja yhteistyön luomisessa. Jaostolla on kehitettävää luottamuksen rakentamisessa sekä uuden toimintakulttuurin edistämisessä. Jatkossa konserni- ja tilajaoston tulisi erityisesti keskittyä konsernin isoon kuvaan sekä asioiden oikea-aikaiseen tiedottamiseen.

Konserni- ja tilajaosto päätti kaupungin edustajien määräämisestä KOKO Lahti Oy:n ja Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n varsinaisiin yhtiökokouksiin sekä ehdokkaiden nimeämisestä yhtiöiden hallituksiin.

Konserni- ja tilajaosto teki kaikki päätökset esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:
konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä, 044 324 3342
kehityspäällikkö Veli-Pekka Ignatius, 044 716 1895

Aihealueet