Hyppää sisältöön

Konserni- ja tilajaosto 2.4.

Konserni- ja tilajaosto hyväksyi Lahden toimitilaohjelman vuosille 2024–2034.

Toimitilaohjelma linjaa, mitä kaupungin palveluiden tarvitsemia toimitiloja kaupunki omistaa ja milloin tiloja järjestetään muilla tavoilla. Siinä linjataan, miten kiinteistöomaisuutta ylläpidetään ja miten omistuksia käytetään ja kehitetään.

Toimitilaohjelma tuo kaupungin palvelutuotantoon ja talouteen vakautta ja ennustettavuutta. Se nostaa esiin pitkän aikavälin tilastrategiset ratkaisut, joiden avulla kaupungin palvelujen tilatarpeiden kehittyminen huomioidaan. Toissijaisena tavoitteena on se, että kaupungin talous kattaa kaupungin vastuulla olevan palvelutuotannon tilakannan investoinnit ja ylläpidon.

Kokouksen puheenjohtajana toimi vpj Toni Putula.

Jaosto päätti asiat esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

Konserni- ja tilajaoston vpj Toni Putula
p. 040 501 9796

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius
p. 044 716 1895