Hyppää sisältöön

Konserni- ja tilajaosto 20.1.2020

Konserni- ja tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että Jäähalli Oy:n osakkeet siirretään Spatium Oy:lle.

Lahden kaupunki omistaa Lahden Jäähalli Oy:n osakkeista 41 % äänienemmistön. Esitetyllä järjestelyllä ei ole vaikutusta halliyhtiön muiden omistajien asemaan tai omistuksen arvoon.

Nyt tehtävässä omistusjärjestelyssä jäähalliyhtiön osakkeet luovutetaan vastikkeena Spatium Toimitilat Oy:n uusista osakkeista. Kaupunki ei kirjaa voittoa eikä tappiota järjestelystä. Kaupunginhallitus päättää omistusjärjestelystä 27.1.2020.

Konserni- ja tilajaosto päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä, 044 324 3342
kehittämispäällikkö Veli-Pekka Ignatius, 044 716 1895

Aihealueet