Hyppää sisältöön

Konserni- ja tilajaosto 21.6.2021

Jaosto käsitteli Lahden Jäähalli Oy:n pitkäaikaisen lainan pääoman alentamista ja Rakokiven monitoimitalon uudisrakennuksen poistoaikaa.

Konserni- ja tilajaosto päätti tukea Lahden Jäähalli Oy:ta alentamalla kaupungin myöntämän pitkäaikaisen lainan pääomaa yhteensä 200 000 eurolla. Yhtiö on esittänyt kaupungille korona exit -suunnitelmansa, jolla pyritään vakauttamaan yhtiön tilanne, turvaamaan toiminnan jatkuminen koronapandemia jälkeen sekä yhtiön maksuvalmius. Exit-suunnitelmaan sisältyy tuen pyytäminen kaupungilta.

Lainan pääoman alentamisen myötä Lahden Jäähalli Oy:n oma maksuvalmius paranee ja se voi neuvotella asiakkaidensa kanssa mahdollisista vuokrahelpotuksista ja maksuajan pidennyksistä.

Koronapandemialla on ollut negatiivisia vaikutuksia Lahden Jäähalli Oy:n liikevaihtoon, tulokseen ja maksuvalmiuteen. Koronapandemian jatkuminen ja rajoitustoimintojen pitkittyminen ovat aiheuttaneet Lahden Jäähalli Oy:lle tulonmenetyksiä sekä maksujen viivästymisiä.

Rakokiven monitoimitalon uudisrakennukselle erikoisperusteltu poistoaika

Konserni- ja tilajaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle Rakokiven monitoimitalon uudisrakennuksen erikoisperusteltua poistoaikaa 30 vuotta eli 360 kuukautta. Rakokiven monitoimitalon uudisrakennus otetaan käyttöön kesällä 2021. Erikoisperusteltua poistoaikaa perustellaan sillä, että koulurakennuksen suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana on ollut 50 vuoden käyttöikä. Uudisrakennuksen taloudellinen pitoaika on yli 30 vuotta.

Muut asiat

64-67 §:t Yhtiökokousasiat – ehdokkaiden nimeäminen yhtiöiden hallituksen jäseniksi

Jaosto nimesi ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi samat henkilöt kuin edellisenä vuonna.

Konserni- ja tilajaosto teki päätökset esityslistan mukaisesti.

Lisäksi konserni- ja tilajaosto päätti merkitä tiedokseen kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen 21.6.2021 § 33 ”Aqua Verkko Oy:n pääomalainan maksusuunnitelman muutos vuodelle 2021”.

Lisätietoja:

konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä, 044 324 3342
konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, 044 716 1895

Aihealueet