Hyppää sisältöön

Konserni- ja tilajaosto 21.9.2020

Konserni- ja tilajaosto ei käsitellyt Päijät-Hämeen Ateriapalvelut -yhtiön kilpailuttamista vaan esittelijä veti asian pois listalta. Seuraavaksi ateriapalvelujen kilpailuttamista harkitsee Lahden kaupunginhallitus.

Jaosto antoi omistajapoliittisen lausunnon Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n aikeeseen perustaa tytäryhtiö. Jaoston kannanoton mukaan Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy voi perustaa tytäryhtiön, mikäli yhtiön hallitus näin päättää.

Määräaikaisia muutoksia KOKO Lahti Oy:n vuokrasopimukseen

Lisäksi Konserni- ja tilajaosto antoi omistajapoliittisen ohjeen Spatium Toimitilat Oy:lle, jonka mukaan sen tulee muuttaa Messu-Halleista KOKO Lahti Oy:ltä perittävä vuokra käyttöpäiväperustaiseksi. Muutos on voimassa takautuvasti 1.9.2020 alkaen vuoden 2021 ajan. Tämän jälkeen yhtiöt palaavat nykyiseen vuokrasopimukseen. Koronapandemia on vaikuttanut Lahti-konsernin yhtiöistä KOKO Lahti Oy:n toimintaan voimakkaimmin. Yhtiö on joutunut perumaan tai siirtämään useita tapahtumia keväästä 2020 alkaen.

Konserni- ja tilajaosto teki päätökset § 57, 59, 61–65 esityslistan mukaan. Jaosto päätti yksimielisesti palauttaa § 58 takaisin valmisteluun ja § 60 osalta esittelijä päätti vetää esityksensä pois esityslistalta.

Lisätietoja

konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä, 044 324 3342
kehityspäällikkö Veli-Pekka Ignatius, 044 716 1895

Aihealueet