Hyppää sisältöön

Konserni- ja tilajaosto 23.1.

Konserni- ja tilajaosto hyväksyi Lahti-konsernin merkittävimpien osakeyhtiöiden kirjalliset omistajastrategiat.

Omistajastrategiat laadittiin Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:lle, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:lle, Provincia Oy:lle, Salpakierto Oy:lle ja Lahden seudun kehitys LADEC Oy:lle.

Omistajastrategioissa linjataan omistamisen tarkoitus, omistajastrateginen tahtotila, omistamisen riskit ja kehittämistavoitteet. Omistajastrategioissa kerrotaan yhtiön olemassaolon tarkoitus ja kuvataan omistajan tahtotilaa. Ne toimivat pohjana yhtiön missiolle, visiolle ja liiketoimintastrategialle.

Lahden kaupungin omistamissa yhtiöissä omistamisen pitää tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, strategisia tavoitteita tai kaupungin taloutta.

Lisäksi konserni- ja tilajaosto hyväksyi Lahden Tilakeskuksen osalta käyttösuunnitelman vuodelle 2023.

Konserni- ja tilajaosto päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Jorma Ratia
044 716 1215

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius
044 716 1895