Hyppää sisältöön

Konserni- ja tilajaosto 26.4.2021

Jaosto hyväksyi LABIO Oy:n ja Lahden Terveystalo Oy:n luottolimiittien noston.

Lisäksi Konserni- ja tilajaosto valitsi edustajat useisiin yhtiökokouksiin.

Konserni- ja tilajaosto päätti asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia:

38 § Edustajien valitseminen Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 17.5.2021

Edustajiksi valittiin samat kuin edellisenä vuonna: Marja Kaitainen (varahlö: Saara Kantanen), Ulla Koskinen-Laine (vara: Riitta-Raakel Alatalo), Kalle Kytölä (vara: Sami Metsäranta), Marju Markkanen (vara: Marjut Kajander), Tarja Pölkki (vara: Minna Kyllinen), Pekka Sillanmäki (vara: Markus Jokinen) ja Harri Metsänen (vara: Niko Niemi).

40 § Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Seutu – Lahti Region Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

Jaosto nimesi ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Peter Gabrielssonin (pj.), Olli Vormiston (vpj.), Tero Kuorikosken, Aki Keskitalon, Kirsi Mikkolan, Päivi Koskelan, Riikka-Maria Lemminkin, Jukka Suomisen ja Jani Backmanin.

39, 41 – 45 §:t Yhtiökokousasiat – ehdokkaiden nimeäminen yhtiöiden hallituksen jäseniksi

Jaosto nimesi ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi samat henkilöt kuin edellisenä vuonna (henkilöiden nimet näkyvät kunkin päätöksen perusteluosan lopussa).

Lisätietoja:

konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä, 044 324 3342
konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, 044 716 1895

Aihealueet