Hyppää sisältöön

Konserni- ja tilajaosto 9.5.

Konserni- ja tilajaosto päätti hyväksyä luottoriskin noston, joka liittyy KOKO Lahti Oy:n luottolimiitin korotuksen jatkamiseen.

Luottolimiittiä jatketaan 2 200 000 eurolla määräajaksi 1.6.2022–31.5.2025. Muut luottolimiitin ja konsernitilin ehdot säilyvät ennallaan. Lisäksi jaosto hyväksyi KOKO Lahti Oy:n päivitetyn yhtiöjärjestyksen ja kokouspalkkiot.

Konserni- ja tilajaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Lahti-konsernin konserniohjeen hyväksymistä. Vuonna 2021 konserniohjeeseen tehtiin merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Nyt tehdyn päivityksen merkittävin muutos on Hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen liittäminen osaksi konserniohjetta.

Konserni- ja tilajaosto päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti seuraavin muutoksin:

  • KOKO Lahti Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen: Päätösehdotus hyväksyttiin lukuun ottamatta kohtaa 1, jonka jaosto jätti pöydälle.
  • Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle: Päätösehdotus hyväksyttiin lukuun ottamatta kohtaa 2, jonka jaosto jätti pöydälle.
  • Kaupungin edustajan nimeäminen Spatium Toimitilat Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle: Päätösehdotus hyväksyttiin lukuun ottamatta kohtaa 2, jonka jaosto jätti pöydälle.

Konserni- ja tilajaosto hyväksyi syyskauden kokouspäiviksi 15.8., 12.9., 10.10., 21.11. ja 19.12.

Lisätietoja:

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja
Jorma Ratia
p. 044 716 1215

Konserniohjauksen päällikkö
Veli-Pekka Ignatius
p. 044 716 1895